Populatie zee-arenden in Friesland groeit: nieuwe broedplaats ontdekt

REGIO De populatie zee-arenden in Friesland groeit. It Fryske Gea meldt dat een derde paar in haar gebied een jong heeft gekregen. De locatie houdt de natuurorganisatie vooralsnog geheim, om het diertje de nodig rust te geven om te groeien.

Want: ,,rust is heel belangrijk”, legt districtshoofd Germ van der Burg uit. Wel is duidelijk dat het om een nieuwe broedplaats gaat. In Friesland zijn nu vijf plekken bekend waar zeearenden een nest hebben, drie daarvan op gebied dat beheerd wordt door It Fryske Gea. Al die nesten staan onder continu toezicht, onder meer door camerabewaking. Naast de Alde Feanen (twee jongen) en de nieuwe, nog ‘geheime’ locatie (één jong), is er ook het nest bij Koudum.

Dit nest bevindt zich in het Koudumerbosk, waar geen mensen mogen komen, maar wat wel zichtbaar is vanaf de openbare parallelweg. En dat zorgt voor het nodige bekijks. ,,Dat nest is heel goed te fotograferen”, aldus Van der Burg. ,,De vogel is heel goed te zien. Dat maakt ook dat de sociale controle groot is.”

Want ook voor dit ‘gezinnetje’ geldt dat rust een groot goed is. ,,Als mensen te dichtbij komen, krijgen wij daar melding van”, legt het districtshoofd uit. ,,Rondom de locatie staan borden en het land is verboden terrein. Dat hebben we zo afgesproken met de eigenaar.”

Dit leidde dit jaar al twee keer tot een proces-verbaal voor belangstellenden die net iets te nieuwsgierig waren. Vorig jaar ging één overenthousiaste vogelaar op de bon. ,,Als we een melding krijgen, kunnen we er binnen vijf minuten zijn”, klinkt het streng.

Los daarvan noemt Van der Burg de toenemende arendenpopulatie ‘een mooi en interessant proces’. ,,Ze waren uitgestorven in Nederland”, duidt hij het verschil met enkele jaren geleden. ,,Dus dit is heel positief. ”

In 2006 nestelde een paar bij de Oostvaardersplassen, maar langzaam is dit uitgebreid. Ook naar Friesland dus. De vogels komen over vanuit Duitsland en Scandinavië. ,,Daar werden ze eerst bejaagd, maar nu is de diersoort beschermd. Daardoor is de populatie gegroeid en breidt die zich uit naar Nederland.” Van der Burg sluit niet uit dat er meer van de roofdieren zich vestigen in de provincie. ,,Er is eten genoeg, maar ze zijn afhankelijk van rustige plekken.”