De legpuzzel op het Marne college

BOLSWARD Na Pinksteren gaan de middelbare scholen weer open. Zo ook het Marne college in Bolsward. Maar dat klinkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien: in tegenstelling tot basisscholen moet hier wel de anderhalvemetermaatregel worden aangehouden. Hoe ziet dat er uit op een school met twaalfhonderd leerlingen?

,,Dat wordt een combinatie van afstandsonderwijs en fysiek onderwijs op school”, vertelt rector Dikkie Alkema.

En daarbij voert de digitale lesmethode nog wel degelijk te boventoon. ,,’s Ochtends krijgen de leerlingen digitaal les en ‘s middags kunnen ze afgepast en afgemeten naar school komen, maar dat is heel beperkt. Voor een school met twaalfhonderd leerlingen is dat een gigantische opdracht.”

Het is dus een kwestie van passen en meten, aldus Alkema. En lang niet iedereen kan op hetzelfde moment aanwezig zijn. ,,Als we tweehonderd leerlingen in de school hebben is dat al veel..”

De contactmomenten zullen zich veelal toespitsen op mentorgesprekken, toetsen en sportactiviteiten. Maar er is ook maatwerk voor leerlingen die achterstand opgelopen hebben. ,,Voor kinderen die moeite hebben maken we de keuze om ze meer naar school te laten komen. We kijken naar wat ze nodig hebben.”

Zo schetst ze ook een verschil tussen bijvoorbeeld vmbo’ers en vwo’ers. Eerstgenoemde groep krijgt veel praktijkonderwijs. ,,Voor hen is er meer behoefte om op school te komen. Voor een 4 vwo is dit een prima werkwijze zo”, doelt ze op het online lesgeven.

Daarover: ,,Ik ben heel tevreden. Dat hoor ik ook van de ouders. Voor zeker 80 procent gaat het goed, die heeft geen achterstand. Dat gaat wonderwel, maar er is ook een categorie die er tussenuit valt. Die hebben een duwtje nodig. We willen geen leerlingen laten zitten vanwege het ‘coronaonderwijs’.”

Concreet ziet de indeling van het Marne college er straks behoorlijk geminimaliseerd uit. Een klaslokaal waar normaal gesproken dertig kinderen kunnen zitten, biedt nu plaats aan ongeveer een derde hiervan. ,,Dat betekent dat we drie lokalen nodig hebben, maar ook drie docenten en drie conciërges”, schetst Alkema de situatie. ,,En dat is ook goed hoor, de veiligheid staat voorop.” Verder wordt de school ingericht met looplijnen en worden de nooduitgangen ook gebruikt als ingang en worden op vele plekken desinfecterende middelen geplaatst.

Het is allemaal kort voor de zomervakantie, maar daar stopt het niet volgens Alkema. ,,Wij gaan er vanuit dat we sowieso tot de herfstvakantie combinatieonderwijs geven.”

Voor de examenleerlingen, die formeel hun uitslag krijgen op 4 juni, broedt de school nog op iets van een afsluiting van de middelbareschoolperiode. ,,We proberen iets moois te regelen. In een kleine setting, maar zodat ze toch dat feestgevoel hebben. Daar doen we ons best voor.”