Aantal bruggen Súdwest-Fryslân krijgt nieuwe slijtlaag

SNEEK - De komende tijd krijgen brugdekken in Bolsward, Ferwoude, Sneek, Stavoren en IJlst een nieuwe slijtlaag.

De brug van Stavoren zal drie dagen gestremd zijn. Bij de andere bruggen zal het verkeer hinder ondervinden, maar ze worden niet gestremd. In Ferwoude, Bolsward, Sneek en IJlst moet rekenming woren gehouden met verkeershinder.

Als het droog weer is, begint aannemer Zijlstra Beton eind mei met het aanbrengen van de nieuwe slijtlagen. Bij deze bruggen zal het verkeer hinder ondervinden: Ferwoude, Djipwei (2 dagen), Bolsward, Ielreager (1 dag), Bolsward, Strânljip (1 dag), Sneek, Obe Postmastraat (2-3 dagen), IJlst, Sneekerpad (1 dag), IJlst, Croleskwartier 85 (1 dag), IJlst, Croleskwartier 90 (1 dag).

De brug aan de Stationsweg in Stavoren zal waarschijnlijk gestremd zijn van 2 t/m 4 juni. Er komen van tevoren vooraankondigingsborden en tijdens de stremming zelf staat de omleidingsroute op gele borden aangeven.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig en daarom kan het werk eerder of later klaar zijn. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de nieuwe slijtlagen kunnen de bruggen er weer jaren tegenaan.