De raadsfracties van Súdwest-Fryslân moeten hun declaraties beter onderbouwen

De raadsfracties van Súdwest-Fryslân moeten in sommige gevallen hun declaraties beter onderbouwen, dat blijkt uit het gemeentelijk controleverslag van de fractievergoedingen.

Raadsfracties krijgen elk jaar een vaste vergoeding voor het raadswerk. Grote fracties krijgen meer geld. Voor 2019 was er 32.800 euro beschikbaar, daarvan werd in totaal een kleine 18.000 euro uitgegeven. De rest van het bedrag wordt teruggestort. De declaraties worden beoordeeld door de accountant van de gemeente. De motivering blijft daarbij een aandachtspunt, deze „is in veel gevallen nog erg summier”, schrijft de accountant. In het verslag staat dat vooral de motivering van de declaraties over reiskosten en hapjes en drankjes bij bijeenkomsten beter kan.

Attentie na een ziekenhuisopname

De meeste declaraties werden goedgekeurd. Een afwijzing was er voor de PvdA, waarbij het verslag melding maakt van onrechte declaratie „voor een attentie na een ziekenhuisopname”. Ook had GroenLinks kosten voor een cursus ambassadeurschap uit een ander potje moeten betalen.

Weinig raadsfracties in Súdwest-Fryslân maakten het beschikbaar gestelde bedrag op. Alleen de FNP-fractie gaf het volledig beschikbare bedrag (3.800 euro) uit. Eenmansfractie Klaas-Jan Semplonius declareerde geen fractiekosten en stortte de 1800 euro waarop hij recht had terug. Ook de andere eenmansfracties Rinske Poiesz-Zijlstra en Harmen de Wind stortte net als de VVD (4 zetels) bijna alles terug. Het CDA gaf het meeste geld uit aan declaraties. De grootste partij (10 zetels) gaf een dikke vijfduizend euro uit, waardoor er nog een kleine duizend euro teruggestort werd.