Mensen met dementie doen langer mee in Dementievriendelijk Bolsward

BOLSWARD Een stad waarin iedereen dementie accepteert van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, blijven meezingen bij het koor of kaarten bij de kaartclub, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek blijven bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een hand toesteekt wanneer zij het niet meer weten. Dat is waar de kerngroep Dementievriendelijk Bolsward zich voor inzet.

Bijna iedereen heeft in de familie- of vriendenkring iemand met dementie. Soms is sprake van beginnende dementie. Soms is sprake van vergevorderde dementie waarbij 24 uur toezicht nodig is. Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden stijgt het aantal mensen met dementie. In gemeente Súdwest-Fryslân hebben 1700 inwoners de diagnose dementie. De verwachting is dat dit in 2050 is toegenomen tot 3500 inwoners met dementie. Dat betekent dat meer mensen én organisaties in Bolsward dagelijks te maken krijgen met dementie.

Daarom gaat de kerngroep Dementievriendelijk Bolsward samen met ondernemers, zorg- en dienstverleners, de gemeentelijke overheid, inwoners en (vrijwilligers)organisaties aan de slag om Bolsward dementievriendelijk te maken.

Bolsward mag zich volgens de omschrijving van Alzheimer Nederland dementievriendelijk noemen als er voorzieningen zijn getroffen waardoor mensen met dementie langer kunnen blijven meedoen aan het gewone leven. Door toenemende kennis van dementie bij inwoners en organisaties in Bolsward weet men goed om te gaan met mensen met dementie. Als laatste wordt in een Dementievriendelijk Bolsward begeleiding op maat gegeven aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het is een lokaal initiatief om Bolsward Dementievriendelijk te maken. Bolsward is een compacte stad met een hechte gemeenschap waarin veel aandacht voor elkaar is en zorg aan elkaar wordt gegeven. Mantelzorger Gerda Breeuwsma vormt samen met Ans Haagsma (locatiemanager Patyna), Jannie de Vries (directeur Sociaal Collectief), Loek Punt (voorzitter afdeling Friesland van Alzheimer Nederland) en Antje Winia (casemanager Dementie van Thuiszorg Zuidwest Friesland) een betrokken groep met veel kennis over dementie en sterke affiniteit met deze kwetsbare doelgroep. Dit voorjaar zou een aftrap voor Dementievriendelijk Bolsward plaatsvinden met het indrukwekkende en veelgeprezen theaterstuk ‘Dag Mama’.

Vanwege de coronacrisis wordt dit uitgesteld. Het theaterstuk wordt georganiseerd met ondersteuning van de drie Bolswarder Stichtingen, Rotary Bolsward en in samenwerking met Erik Kooistra, eigenaar van o.a. Jumbo Bolsward die het keurmerk ‘Dementievriendelijke supermarkt’ deze zomer hoopt te mogen dragen. Op initiatief van Erik wordt het keurmerk ‘Dementievriendelijk’ opgenomen in het keurmerk SSK van brancheorganisatie het Vakcentrum van zelfstandig Retail ondernemers en daarmee uitgerold over heel Nederland.

Daarnaast zullen dit jaar en ook de komende jaren allerlei initiatieven worden opgestart die gaan meehelpen om in Bolsward mensen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen aan het gewone leven.