KNKB schrapt alle wedstrijden tot 1 september

FRANEKER - De KNKB heeft besloten om alle regio- en KNKB-wedstrijden tot 1 september te schrappen. De kaatsbond is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve-metercontext.

Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘verantwoord sporten’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten bij de plaatselijke kaatsverenigingen. Onderlinge trainingswedstrijdjes en -potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club als de anderhalve meter maatregel in acht wordt genomen. De KNKB adviseert haar leden dat er ruimte is voor kaatstraining en competitiekaatsen.

De optie om dit uit te breiden naar ledenwedstrijden wordt op dit moment onderzocht, hierover is intensief contact met NOC*NSF. Voor de komende periode hanteert de KNKB de genoemde uitgangspunten en het zogenaamde ‘nee, tenzij principe’.

Of het kaatsseizoen wordt verlengd na 1 september is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en de hiermee samenhangende overheidsbesluiten. Op het bondsbureau wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een alternatieve verkorte wedstrijdagenda.

In de eerste helft van juli wil de KNKB haar jaarvergadering proberen te organiseren.