Eindelijk: het mag weer. Hoe Bolswarder sportverenigingen de trainingen hervatten

Het mag weer: sporten voor de jeugd. Tot en met 12 jaar zijn de restricties veelal weggenomen, jongeren van 13 tot 18 moeten nog wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Hoe ziet dat er uit? En wat zijn andere maatregelen die getroffen worden? Een rondje langs de Bolswarder sportverenigingen; van ‘niet spugen in de want’ tot ‘met de klok mee wisselen’.

Bekijk op onderstaande kaart hoe SC Bolsward, VC Bolsward, KV Bolsward, KV Westergo en L.T.C. De Drie Posten de trainingen hervatten. (Klik op deze link voor een grotere weergave)

Voor het geval de kaart niet goed weergegeven wordt, onderstaand de tekst: 

SC Bolsward

Een bezoek aan de velden van SC Bolsward levert meteen een nieuwe woord op. ‘Coronaconditie’. Het aftakelen van de fysieke gesteldheid na lang noodgedwongen binnen zitten, zou wellicht een goede uitleg zijn in de Dikke van Dale. 

De voetballers zijn sinds vorige week weer ‘los’. Op de eerste dagen trainen alleen de spelertjes tot twaalf jaar, maar de groep tot en met achttien bij volgt snel. En met ruim zeshonderd jeugdleden is de logistieke operatie bij de voetbalvereniging het grootst.

Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld, die ook bij SC Bolsward gelden. Kleed- en doucheruimtes zijn gesloten, kom tien minuten voor de training naar het sportveld en vertrek direct na afloop. Voor de ‘onder-12’ teams gelden verder niet heel veel extra maatregelen -uiteraard blijft voorzichtigheid troef- maar vanaf dertien jaar wordt dat anders. Voor die leeftijdsgroep geldt nog wel de anderhalvemeter-regel, maar er is voldoende trainingsstof aanwezig.

,,Het mooie is dat die kinderen weer lekker aan het voetballen zijn”, stelt jeugdvoorzitter Marius den Otter allereerst. ,,Het was een triest gezicht de afgelopen weken als je langs de velden liep. Dit is alleen maar mooi.”

SC Bolsward was de eerste vereniging die vorige week de trainingen hervatte. Met een aantal jeugdteams -tot de ‘onder-12’- werden de velden weer voorzichtig gevuld. ,,Nog niet iedereen is gestart, maar we gaan het wel breder opzetten.”

Want ook de categorie vanaf 13 jaar ,,staat te springen”, volgens Den Otter. ,,Dat willen we zeker doen, maar er komen dan ineens zeventien, achttien teams bij. Daar moeten we nog mee puzzelen.”

Hij noemt daarbij een aantal voordelen: ,,Het blijft langer licht buiten en we hebben meer ruimte, want alle velden zijn beschikbaar.” Ook zijn er op zaterdagen geen wedstrijden, dus dit zou ook een trainingsdag kunnen worden. ,,Het wordt wel een logistieke puzzel”, voegt hij daar aan toe.

 

VC Bolsward

Voor de volleyballers van VC Bolsward zou het seizoen er nu zo ongeveer op zitten. Doortrainen of spelen was hoe dan ook niet mogelijk geweest, want voor sporthallen geldt een ander protocol dan voor velden. De hal is nog steeds gesloten. Het afsluitende bedrijfsvolleybal gaat daarom niet door, en ook de zogenaamde plaatsingstoernooien voor jeugdspelers -waarbij wordt gekeken naar het niveau voor komend seizoen- zijn geschrapt.

Voorzitter Theo Stor kijkt mede daarom al met enige vrees naar de nieuwe jaargang: ,,Er is nog geen datum bekend wanneer de hal weer open mag, maar ik hou een beetje rekening met 1 september. Het blijft koffiedik kijken, maar ik zie het niet gebeuren dat we dan al met drie velden naast elkaar spelen, met publiek er bij.”

Wel heeft de vereniging de luxe om uit te wijken naar de beachvolleybalvelden op sportcomplex Het Bolwerk. Die zijn vorige week speelklaar gemaakt. ,,Daar beginnen we meestal rond deze periode mee”, aldus Stor. Maandagavond was de eerste training. Ook hier is twaalf een belangrijke leeftijdsgrens. Kinderen tot en met deze leeftijd kunnen vrij ongestoord hun gang gaan, maar voor de categorie daarboven gelden meer maatregelen. ,,We hebben onze trainster gevraagd of ze hier ideeën voor had en die zijn er meer dan voldoende”, stelt de voorzitter. ,,Smashtraining, overspelen, serveren..”, geeft hij als voorbeelden. 

Hij meldt tevens dat ook niet-leden zich hiervoor kunnen aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar volleyballinprogress@gmail.com (let op de dubbele ‘l’ aan het einde van volleybal). Meestal wordt doorgetraind tot aan de zomervakantie, maar mogelijk wordt dit verlengd. ,,Voor kinderen die niet op vakantie gaan.”

 

KV Bolsward

Een maand later dan gepland beginnen ook de kaatsers van KV Bolsward met hun trainingen. En net zoals bij de andere sporten geldt ook hier: wedstrijden worden nog niet gehouden. Dat is met name spijtig met het oog op twee grote jeugdpartijen: ,,We hadden wel een kans gemaakt op de Ald-Meiers Partij en ook bij de Freule”, voorspelt voorzitter Lammert Leeuwen. Het zijn de belangrijkste afdelingswedstrijden voor meisjes en jongens van 14 tot en met 16 jaar. Een jaar uitstel betekent logischerwijs dat de parturen er volgend jaar heel anders uitzien. 

Wel wordt er sinds maandag weer getraind op ‘t Oordje. Leeuwen stelde protocollen op voor spelers, trainers en ouders. Los van de algemene regels (‘blijf thuis bij gezondheidsklachten’, etc) valt een typische kaatsmaatregel op: ‘spuug niet in de want of op de bal’, valt te lezen in de tijdelijke reglementen. Ook wordt benadrukt beide leeftijdsgroepen niet met elkaar te vermengen en ook hier zijn kleed- en douchegelegenheden gesloten. Leeuwen hoopt ten zeerste dat de regels nageleefd worden. ,,Anders kan de gemeente het veld alsnog sluiten.”

,,Als ‘t kan, dan mut ‘t weze”, is zijn opvatting over de start van de trainingen. ,,Iedereen betaalt ook contributie, dus het is vrij logisch.”

Het is wel ,,even improviseren”, als het om de indeling van de groepen gaat. Drie trainers zijn ouder dan zestig jaar en moeten thuisblijven. Ook voor het leggen van de perken gelden restricties. ,,Als vrijwilligers dat alleen doen, dan kan het wel, maar het moet geen gezellig uitje worden.”

 

KV Westergo

De korfballers van KV Westergo zouden in deze periode net begonnen zijn met het tweede veldseizoen, na de winterse onderbreking in de zaal. Ook die competitie gaat niet door. Het bestuur is druk bezig om protocollen op te stellen voor alle betrokken om zo ook volgende week de trainingen te hervatten. ,,Ze missen het toch wel, dat merk je aan de kinderen”, aldus voorzitster Tjitske van Dijk. 

Om toch wat bezig te blijven, verschenen meerdere keren per week verschillende challenges op de sociale kanalen van de vereniging. Uitdagingen om zo thuis het balgevoel te onderhouden of te verbeteren. ,,Dat was hartstikke leuk. Een aantal leden hebben de filmpjes opgenomen en deze werden in de verschillende groepsapps geplaatst. Daar werd door de kinderen goed op gereageerd, waardoor ook anderen gestimuleerd werden.”

Omdat niet iedereen een korf in de tuin heeft, werd deze waar mogelijk uitgeleend door de vereniging. In sommige gevallen volstaat echter ook een bal en een muur. 

Maar voor de kleine honderd jeugdleden gloort er dus hoop. Vanaf volgende week worden de velden weer drie avonden per week bespeeld. ,,De animo is er wel”, meent Van Dijk. ,,Dus daar steken we op in. Voor de jongste jeugd zijn er niet veel beperkingen, maar ook voor de oudere jeugd is het fijn. Ook het sociale gedeelte. Er is wel contact via de telefoon, maar dit is toch anders.”

De trainingen voor hen zullen wel aangepast worden. Vanuit de korfbalbond zijn er voorbeeldtrainingen beschikbaar gesteld. Op hygiënisch gebied worden de ballen na iedere training schoongemaakt.

Van Dijk vindt het fijn dat er in ieder geval weer getraind mag worden. ,,Daar ben ik wel blij om. Anders zou dit seizoen zo klaar zijn. Het is het jaar dat we 45 jaar bestaan. Ik had gehoopt dat we nog bij elkaar konden komen, maar wie weet kan dit nog aan het einde van het seizoen.”

L.T.C. De Drie Posten

Ook het tennispark van L.T.C. De Drie Posten is ‘coronaproof’, verzekert bestuurslid en jeugdcoördinator Richard Veltman. En dus worden ook daar vanaf morgen (donderdag) de eerste ballen weer geslagen. ,,Plekken waar de kinderen niet mogen komen zijn met linten afgezet en er staan op verschillende plekken handgels en keukenpapier. En de KNLTB heeft een mooie poster waarop alle regels staan. Die gaan we uitprinten, sealen en op verschillende plekken ophangen.”

Voorbeelden van die regels: gebruik alleen eigen materialen, wissel van baan ‘met de klok mee’ en kom alleen op afspraak. 

De tennisvereniging begint morgen met gratis proeflessen voor kinderen. ,,We willen zoveel mogelijk kinderen op de tennisbaan krijgen”, zegt Veltman over die actie, die eerst gepland stond op 2 april. ,,Dat is tweeledig: wij kunnen er onder andere voor zorgen dat kinderen weer gaan sporten. Dat kan bij ons op een mooie en veilige manier, maar er is ook een verenigingsbelang. We hopen de instroom van jeugdleden te vergroten.” 

De lessen worden verzorgd door Tennisacademie Friesland, die ook de materialen zoals rackets en ballen faciliteert. ,,Deze worden goed gereinigd”, benadrukt Veltman. Informatie over de proeflessen op dedrieposten.nl.