Komt er een nieuwe zondagclub in Bolsward? De bal ligt stil, maar er is volop beweging op het Bolwerk

BOLSWARD De bal rolt al enkele weken niet meer op sportcomplex het Bolwerk, maar dat houdt niet in dat er geen ontwikkelingen zijn. Ruim een maand geleden maakte SC Bolsward bekend door te gaan met één prestatie-elftal in plaats van twee. Na een adviesrapport van een speciaal opgestelde commissie wordt door het bestuur gekozen voor zaterdag als vaste speeldag. Als gevolg van dat besluit worden nu de contouren van een nieuwe zondagclub steeds meer zichtbaar.

De naam van die nieuw op te richten vereniging werd vorige week bekendgemaakt: VV BlauwRood ‘20. De goede verstaander ontdekt daarin al snel een verwijzing naar de clubkleuren van RES en CAB, de verenigingen die ‘vroeger’ op zondag de velden bespeelden. De ‘20 staat voor het oprichtingsjaar.

Er waren al gesprekken met de KNVB en de gemeente Súdwest-Fryslân. De voetbalbond stelt een aantal eisen voor oprichting van een nieuwe vereniging. Een minimaal aantal leden, statuten en een bestuur, om een aantal voorbeelden te geven. Dat hele pakket aan documenten moet voor 1 juni binnen zijn bij de bond om volgend jaar in competitieverband uit te mogen komen. Ruben Draaisma, woordvoerder namens de initiatiefgroep, is overtuigd dat die datum gehaald wordt. ,,Die club gaat er gewoon komen", klinkt het stellig.

SC Bolsward eigenaar gebouwen

Wel volgt nog een onderhoud met SC Bolsward. Die club is eigenaar van de gebouwen op het sportcomplex; van kantine en kleedkamers tot materialenboxen. Dat is ook de meest saillante gesprekspartner. Immers: de oprichting komt voort nadat SC Bolsward koos voor de zaterdag als prestatiedag.

Voorzitter Arno Wip houdt zich op de vlakte: ,,We zien het wel op ons afkomen. Wij gaan met niemand het gesprek uit de weg, dus als zij een verzoek doen om aan tafel te gaan, dan gaan we aan tafel. Als ze vragen onze faciliteiten te delen, dan gaan we daar naar kijken, maar dat is ook iets wat we mogelijk met onze leden moeten bespreken."

Dat gesprek zal snel volgen, als het aan Draaisma ligt: ,,We moeten kijken hoe we het voor elkaar interessant kunnen maken. Wij hebben er niks aan als we moeilijk naar elkaar gaan doen."

Gebruik velden

Wat betreft de velden is de gemeente Súdwest-Fryslân de eigenaar. Over het gebruik lopen de opvattingen uiteen. ,,Volgens mijn informatie zijn wij de hoofdhuurder", aldus Wip. ,,Maar daar zou de gemeente wat over moeten zeggen."

Draaisma gaat ervan uit dat ook een nieuwe vereniging ,,de velden gewoon mag gebruiken."

Súdwest doet daar nog geen uitspraak over, maar heeft wel een algemene mededeling: ,,De eerdere krachtenbundeling van de drie clubs is belangrijk voor de continuïteit van het voetbal in Bolsward. Vooralsnog wacht de gemeente de huidige ontwikkelingen af."

Voorgeschiedenis

Maar hoe kwam het ook allemaal weer tot dit punt? Een korte reconstructie. RES sluit in 2015 als laatste aan bij SC Bolsward, waarna de drie Bolswarder clubs- daarnaast ook CAB en Bolswardia- als één vereniging verder gaan.

Er is vanuit het bestuur echter nooit een keuze gemaakt voor een ‘vaste’ speeldag, waardoor zowel op zaterdag als op zondag een prestatie-elftal speelt. De keuze moet vanuit de spelers komen, is de opvatting. De oproep daartoe wordt steeds sterker naarmate de resultaten teleurstellend blijven of minder worden.

De zondagtak begint nog sterk: in het eerste jaar wordt het kampioen en twee jaar later stoot de ploeg via nacompetitie door naar de derde klasse. Maar als zij in 2018/2019 degradeert naar de vierde klasse -een niveau waarop de zaterdagafdeling al enkele jaren speelt- komt er schot in de zaak tot meer eenwording.

Leden willen samenvoeging

Er wordt een plan opgesteld om het voetbalniveau in Bolsward op te krikken. Belangrijkste onderdeel: één prestatieteam. Na de algemene ledenvergadering van november 2019 wordt een speciale commissie opgericht om te onderzoeken op welke dag dit team gaat spelen. Hierin zitten zowel vertegenwoordigers van zaterdag- als zondagteams. Gedeputeerde Sander de Rouwe wordt aangesteld als voorzitter.

Na een uitvoerig proces komt de commissie met een advies richting het bestuur: zaterdag geniet op basis van een uitgebreide lijst argumenten de voorkeur. Dit advies wordt overgenomen. Het besluit wordt vanwege de coronacrisis digitaal medegedeeld; de algemene ledenvergadering waarin het proces toegelicht zou worden kan geen doorgang vinden.

Daarmee lijkt een einde te komen aan een rijke geschiedenis zondagvoetbal in Bolsward. Lijkt. Want dat besef mondt uit in de verkenning voor de oprichting van VV BlauwRood ’20.

Spelers zondag blijven op zondag

Vanuit de A-selectie van zondag vangt Draaisma al snel signalen op dat die spelers het liefst prestatievoetbal blijven spelen op ‘hun’ vertrouwde dag. Daarop onderzoekt hij, samen met vier anderen, hoe groot het draagvlak daarvoor daadwerkelijk is.

En de uitkomst van hun onderzoek? ,,De huidige zondagspelers willen niet op zaterdag spelen, op een enkeling na. Dat betekent dat je die kwijt bent voor Bolsward want die gaan naar een andere zondagvereniging of gaan stoppen. We hebben inmiddels tweehonderd man op de lijst staan. Dan moet je daar verder mee.”

Die lijst bestaat behalve uit spelers ook uit vrijwilligers en donateurs. ,,Genoeg om drie herenteams en minimaal één damesteam te vormen."

‘Geen wraakactie’

Draaisma benadrukt: ,,Het is echt geen wraakactie richting SC Bolsward, maar het is wel een gevolg van de besluitvorming.”

Nieuwe teams beginnen standaard in de vijfde klasse, maar Draaisma hoopt een niveau hoger in te kunnen stappen. ,,We hebben dat verzoek gedaan bij de KNVB. We hebben minimaal een vierdeklassewaardig elftal."

En zoals bij ieder besluit zijn er voor- en tegenstanders. Hij pareert eventuele kritiek: ,,Wij hebben signalen gekregen dat veel mensen dit graag willen. We leven in een vrij land en we doen niemand kwaad. Ik zie het probleem niet zo."

Samensmelting blijft uit

Gevolg lijkt echter wel dat van de gehoopte samensmelting van beide elftallen -met uiteindelijk een hoger prestatieniveau als doel- er niet van lijkt te komen. Dat steekt bij Arno Wip: ,,Binnen de club is breed gevraagd om de krachten te bundelen omdat het niveau onvoldoende was. We zijn een vereniging met meer dan duizend leden en we komen met onze twee eerste elftallen niet boven de vierde klasse uit. Het grootste risico is nu dat we mensen kwijt gaan raken."

Hij spreekt vooralsnog van een ‘potentieel ledenverlies’. ,,Het is afwachten wat de mensen gaan doen. Na 1 juni kan de balans opgemaakt worden."

Emotie

Wip kwam eerder al een reactie op de clubwebsite: ‘Bij een deel van de zondag-achterban leeft het gevoel dat hen iets afgenomen wordt’, zo schrijft hij. ‘De traditie, de hobby, de rituelen. De emotie die daar aan verbonden is zit diep. Heel diep. Dat maakt ook meteen helder hoe ingewikkeld het is om een keuze als deze te maken zonder ‘verliezers’. Immers, tegen diepgewortelde emoties is geen argument opgewassen’, is een deel van zijn relaas. Er blijft vanuit SC Bolsward wel de mogelijkheid tot recreatief voetbal op zondag.

Ruben Draaisma hoopt -net als Wip overigens- snel op duidelijkheid: ,,We zijn verschrikkelijk hard onderweg en er zal heus nog wel wat tegenwerking komen, maar je kunt niet heen om een initiatief dat zo breed gedragen wordt. Het zou mooi zijn als we voor volgend seizoen het voetbal in Bolsward samen met SC Bolsward, in en mooi daglicht kunnen zetten."

Yme Gietema.