Zorgen over kosten stadhuistoren Bolsward

De politiek in Súdwest-Fryslân is bereid de portemonnee voor het herstel van de stadhuistoren in Bolsward te trekken. Toch zijn er ook zorgen over de oplopende kosten.

Het college van B en W wil 3,28 miljoen euro vrijmaken voor het herstel van de stadhuistoren in Bolsward. De toren werd 28 september van het stadhuis afgetakeld toen bleek dat de toren instabiel was door toedoen van de bonte knaagkever.

Het stadhuis wordt momenteel verbouwd tot cultuurhistorisch centrum met onder de meer de bibliotheek en de Bolswarder musea onder dak. De kosten voor het centrum zijn door de jaren heen al flink opgelopen voor de gemeente, die krap bij kas zit. Uiteindelijk werd het project voor 12,9 miljoen euro, waarvan Súdwest 8,5 miljoen euro bijdraagt, in mei nipt aangenomen in de raad.

Het voorstel om de stadhuistoren voor een kleine 3,3 miljoen euro herstellen zorgde dan ook voor geschrokken reacties bij de raadsfracties, aangezien dat de totaalsom voor het hele project op een dikke 16 miljoen euro brengt. De steun onder de fracties om de toren te herstellen was groot, maar er waren ook zorgen over de toekomst: „Is dit het eind of komen er straks nog meer kosten?”, verwoordde Angeline Kerver (GroenLinks) het sentiment in de commissievergadering B&F gisteravond. Bertus Walsma (GBTL): „Je wordt toch een beetje voor het blok gezet.” Signalen over de bonte knaagkever zijn er al langer, en dus had „het college had van te voren beter onderzoek moeten doen”, zei Walsma.

Wethouder Mirjam Bakker (D66) erkende dat het gemeentebestuur al langer van het bestaan van knaagkever in de toren wist, maar dat het de situatie niet hadden kunnen voorzien. „Bij ons was er de veronderstelling dat de knaagkever beheersbaar was. Het beestje heeft ons verrast.’’ Een stalen constructie aan de binnenkant van de herstelde toren moet de kever zoveel mogelijk buiten de deur houden. Het college gaat nog op zoek naar subsidiegeld bij het rijk en de provincie.