Meer asfalt moet onveilige verkeersdrukte N7 in Sneek oplossen

SNEEK - Er moet meer asfalt komen om de verkeersproblemen bij de afslag Sneek-Oost in de N7 op te lossen. Rijkswaterstaat, de politie en de gemeente Súdwest-Fryslân kijken daarbij serieus naar twee opties: een verdubbeling van de bestaande rijstroken of een nieuw soort afritconstructie.

De drukte rond de afslag zorgt ervoor dat auto’s in de spits vaak óp de snelweg stilstaan, met onveilige situaties tot gevolg. Afgelopen september liet de gemeente Súdwest-Fryslân bij wijze van proef een deel van de rotonde afsluiten om de verkeersstromen in kaart te brengen.

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wegbeheerder Rijkswaterstaat, de politie, die zich ook zorgen maakt, en de gemeente een aantal mogelijke oplossingen bedacht. Súdwest-Fryslân verwacht dat zonder maatregelen in 2030 de situatie flink verergert en dat er dan ook buiten de spits onveilige situaties ontstaan.

Mogelijke oplossingen

De projectgroep van Rijkswaterstaat, politie en gemeente heeft zes oplossingen voor de lange termijn in onderzoek waarvan ze twee het meest kansrijk acht. Een daarvan is het verdubbelen van de rijstroken op de afritten. Verkeersdrukte blijft in dit scenario wel bestaan, maar het wachtende verkeer verplaatst zich van de onveilige N7 naar de afritten zelf. De andere kansrijke optie volgens de projectgroep is extra asfalt aanleggen om de verkeersstromen te ontvlechten. Verkeer vanaf de N7 heeft dan uit beide richtingen, Joure en Bolsward, een aparte rijbaan richting de rotonde ten noorden van de afslag.

Andere minder kansrijke oplossingen volgens de projectgroep zijn een nieuwe afrit voor de richting Joure ten zuiden van het huidige knooppunt, het ombouwen van de rotonde tot kruispunt en stoplichten op de rotonde.

‘Zo snel mogelijk beginnen’

Om de ergste drukte snel te verminderen wil Súdwest op korte termijn een klein stukje extra rijbaan vanaf de afrit uit de richting Joure tot de rotonde ten noorden van de afslag aanleggen. Hoe snel dat gebeurt is nog niet duidelijk, omdat de gemeente eerst wil kijken of zo’n snelle actie de definitieve oplossing schaadt. Wanneer die gepresenteerd wordt is nog niet duidelijk. Raadslid Tsjerk Bouwhuis (FNP) stelde afgelopen twee jaar vragen over het probleem en roept de gemeente op in ieder geval zo snel mogelijk met de korte termijn oplossing te beginnen.