COLUMN | De wereld verandert

De ingrijpende maatregelen om het coronavirus onder controle te houden zijn nu een paar weken van kracht. Of alle opgelegde beperkingen ook helpen is nog moeilijk te beoordelen. Wat ik wel kan beoordelen is de invloed van de nieuwe werkelijkheid op mijn persoonlijke leven: nihil. Als pensionado tik ik deze columns toch al thuis en de ontembare behoefte aan enorme hoeveelheden toiletpapier heb ik nog niet gehad.

Oké, onze trainingen van het Walking Football zijn voorlopig opgeschort, maar dat vang ik op door wat vaker een rondje hard te lopen. En mevrouw mijn lief werkt verplicht thuis, maar dat is vooral gezellig. Maar verder? De wekelijkse boodschappen zijn nog volop voorhanden, mijn boek over de Haagse Jaren van het North Sea Jazz Festival ligt bij de drukker en er ligt nog flinke stapel boeken die uitnodigen om gelezen te worden.

Met andere woorden: het leven gaat ook met al die maatregelen gewoon door. We houden wat meer afstand van elkaar en denken wat meer om de ouderen en zwakkeren onder ons, maar dat laatste zouden we ook zonder coronavirus moet doen.

En wie weet opent deze situatie onze ogen en gaan we eindelijk eens nadenken over hoe wij de samenleving inmiddels wereldwijd hebben ingericht. Globalisering, marktwerking, economische belangen, de klimaatproblematiek, lagelonenlanden, rijk versus arm, het blijkt allemaal gebaseerd op een zeer wankel evenwicht.

Voor mij verandert er nog niet zoveel vanwege het coronavirus, maar de wereld verandert wel. Kennelijk hebben we een virus nodig om dat te beseffen.

Max van den Broek.