Bolsward nu ook in kaart in de Time Machine

Aangeboden door: pricewise.nl

Bolsward is nu gezamenlijk met de Friese gemeenten Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Stavoren en Workum toegevoegd aan de online Time Machine HisGIS.

Mensen die historische informatie over Bolsward en haar inwoners zoeken, kunnen nu heel gemakkelijk de Time Machine gebruiken voor het vinden van allerlei informatie over de historie van Bolsward, zonder hiervoor het archief te moeten induiken. 

Wat is HisGIS? 

HisGIS staat voor het Historisch Geografisch Informatiesysteem. Grofweg kan gesteld worden dat HisGIS een soort van Google Streetview is, maar dan vanuit historisch oogpunt. HisGIS, ook wel Time Machine genoemd, is een initiatief van de Fryske Akademy en vormt een geografische geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot ongeveer 1900. HisGIS is voor iedereen, zelfs met goedkoop internet te raadplegen. Mensen die in een historisch pand wonen en nieuwsgierig zijn naar de bewoners uit vervlogen tijden, kunnen hier veel informatie verkrijgen. Ook diegenen die aan stamboomonderzoek doen, hoeven niet allerlei archieven af om de nodige informatie over familieleden te vinden. Daarnaast is HisGIS een zeer welkome aanvulling voor historici en anderen die zich met geschiedenis en archivering bezig houden. Omdat het de Fryske Akademy was die HisGIS heeft opgericht, is het ook vanzelfsprekend dat in eerste instantie de provincie Friesland is vastgelegd. Met onder andere de aanvulling van de historie van Bolsward, is nagenoeg heel Friesland vastgelegd. 

Hoe werkt HisGIS? 

Zoals in Google Maps gebruik gemaakt wordt van een hedendaagse plattegrond, zo wordt in HisGIS gebruik gemaakt van een historische plattegrond uit 1832. Er zullen nog meer landkaarten beschikbaar komen uit andere jaren. Iedereen die geïnteresseerd is kan de kaarten raadplegen. Maar het bijzondere is dat de landkaarten interactief zijn. Er kan ingezoomd worden op de kaarten, zodat bijvoorbeeld Bolsward van zeer dichtbij bekeken kan worden. Zelfs per woning. Panden met een geschiedenis of waarvan bekend is wie hier ooit gewoond heeft, kunnen aangeklikt worden. Bij het aanklikken op een dergelijke pand, verschijnt een informatiescherm met alle informatie over het pand, de toenmalige bestemming en eventueel over de inwoners van het pand. Gegevens worden gehaald uit oude belastingregisters, bevolkingsadministraties, informatie uit volkstellingen en het archief van het Kadaster. Naast informatie over toenmalige inwoners en hun panden, wordt er ook informatie verstrekt over beroepen, religie en geboorteplaatsen van de de toenmalige inwoners. 

HisGIS voor heel Nederland 

Alle informatie over het historische Friesland zal steeds worden aangevuld, maar intussen zijn er ook veel werkgroepen bezig om de rest van Nederland in te vullen. Veel provincies zijn inmiddels toegevoegd en ook enkele grote steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en ook Antwerpen, dat in het verleden nog tot de Nederlanden behoorde. De basis vormt telkens de oudste Nederlandse kadastrale kaart uit 1832. Friesland is al redelijke compleet, maar veel andere provincies en steden nog niet. Het loont voor geïnteresseerden dan ook om regelmatig een kijkje te nemen op de website van HisGIS om te zien wat de laatste aanvullingen zijn.