Energierekening 2020: mee- of tegenvallers?

Aangeboden door: pricewise.nl

Huishoudens uit Bolsward en de rest van Nederland moeten uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit is ook één van de redenen dat de belasting op aardgas sinds begin dit jaar omhoog is gegaan. Wat verandert er nog meer aan onze energierekening?

Tarief aardgas omhoog

De overheid wil dat we, naar aanleiding van het Klimaatakkoord, overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Daarom zal aardgas steeds duurder worden en de gaskraan in Groningen langzaam worden dichtgedraaid. Op 1 januari 2020 is het tarief voor aardgas daarom gestegen met 3,99 cent per m3. De komende zes jaren komt hier nog 1 cent per m3 per jaar bij. De overheid hoopt dat door deze maatregel steeds meer mensen vrijwillig afscheid nemen van hun gasaansluiting en overstappen op duurzame elektriciteit.

Tarief elektriciteit omlaag

Om duurzamer energiegebruik te simuleren, zal de belasting op elektriciteit verlaagd worden. Vorig jaar betaalden huishoudens voor elektriciteit 9,86 cent per kWh aan energiebelasting. Dit tarief is per 1 januari 2020 gedaald met 0,09 cent per kWh. De komende jaren zal de belasting op elektriciteit nog lager worden. Daarnaast zal ook de belastingvermindering worden verhoogd. Dit is een vast bedrag per energieaansluiting dat mag worden afgetrokken van de energiebelasting. Dat komt omdat de Belastingdienst (een deel van) het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Het bedrag wordt met € 178,14 verhoogd, van € 257,54 (€ 311,62 inclusief btw) naar € 435,68 (€ 527,17 inclusief btw). Door deze belastingvermindering, betalen huishoudens dus minder energiebelasting.

Bedrijven betalen meer

Iedereen die energie afneemt moet ODE betalen. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het energieverbruik. Het geld dat de overheid hiermee ophaalt, wordt gebruikt voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Voorheen was het zo dat huishoudens en bedrijven ieder de helft moesten bijdragen aan het vullen van de SDE-pot. Vanaf dit jaar is dat veranderd en gaan bedrijven tweederde van de lasten voor hun rekening nemen. De overheid hoopt dat bedrijven op deze manier sneller gaan verduurzamen. 

Energie en geld besparen

Op de hoogte van de belasting heeft men niet veel invloed. Gelukkig kunnen mensen op veel manieren besparen op de energiekosten. Zo is het belangrijk om de woning goed te isoleren. Hierdoor hoeft er minder gestookt te worden, wat weer resulteert in een lagere energierekening. Daarnaast kan het lonen om over te stappen naar een andere, goedkopere energieleverancier. Kies bij voorkeur voor een groene leverancier. Daarnaast kunnen huishoudens overwegen om gloeilampen te vervangen door ledverlichting. Ledlampen zijn 85 procent zuiniger dan gloeilampen.