Blauwhuis voor 53e keer omgetoverd tot ‘Fyfkesryk’ tijdens carnaval

BLAUWHUIS Blauwhuis werd afgelopen weekend voor de 53e keer omgetoverd tot het ‘Fyfkesryk’ tijdens carnaval. Vrijdagavond werd Willem Abma onthuld als ‘Prins Feroces Guliëlmus’ en hij werd dit hele weekend bijgestaan door zijn prachtige page Elske Brandsma.

Vrijdagavond konden de inwoners van het Fyfkesryk, na de bekendmaking van de Prins, genieten van een muzikale avond. Geïnspireerd door ‘de masked singer’ moest er geraden worden wie de zes zangers en zangeressen waren. De grote vraag was dan ook: WA IS WA?

Tineke Rijpma werd die avond in het zonnetje gezet voor al haar werkzaamheden voor het Sint Vitus parochie- en locatiebestuur. Zij ontving hiervoor de persoonlijke ridderorde van de Prins en een prachtig oorkonde.

Zaterdagmiddag ging Prins Feroces Guliëlmus met zijn gevolg naar het Teatskehûs om daar carnaval te vieren met de bewoners. Dit werd een middag vol gezelligheid.

Deze middag werd mevrouw Witteveen in het zonnetje gezet. Zij is altijd erg actief en kreeg daarvoor de ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus. De prins had prachtige woorden voor haar ze kreeg nog een bloemetje van page Elske. Als afsluiter werd er door de Raad van Elf nog wat liedjes gezongen.

Zaterdagavond begon met de een carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Vervolgens ging iedereen in polonaise door naar de feestburcht, waar het gekostumeerde feest verder ging.

Zondagmiddag startte met een mooie optocht. Toen het weer iets opklaarde, kon iedereen zijn mooie kostuum laten zien. De Prins en Page zaten op een prachtige, voor de Prins versierde praalwagen. Na de optocht had de Prins nog een mooi woordje voor de inwoners van het Fyfkesryk, waarna er nog een loterij plaatsvond. Hierbij werd ook Arjen Witteveen in het zonnetje gezet voor zijn werk in het bestuur van Siesa. Hij heeft dit sinds 2005 gedaan. Ook hij ontving hiervoor de persoonlijke ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus.

Het kindercarnaval sloot af met een hotsknotspolonaise, waarna de jeugd nog doorging naar een fantastisch feest voor de kinderen tot en met 16 jaar. Inmiddels is de rust wedergekeerd en heet het Fyfkesryk weer ‘gewoon’ Blauwhuis.