‘Integrale gebiedsvisie’ toverwoord in Lidl-discussie Bolsward

BOLSWARD Het ging in de commissievergadering van Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) dinsdagavond maar weer eens over de vestiging van een Lidl in Bolsward. De meest gebruikte term door insprekers, commissieleden en college: de integrale gebiedsvisie. Of beter: het ontbreken daaraan.

Nog één keer in het kort de voorgeschiedenis. Het is al langer bekend dat de Lidl zich wil vestigen in het pand aan de Snekerstraat 9a, waar ooit Garage de Jong zat. Na wat retourtjes naar de tekentafel, ligt er inmiddels een plan. Dat is in november vorig jaar gepresenteerd op een informatiebijeenkomst in De Groene Weide.

Er is echter een grote maar: bij de ontwikkeling van dat plan is -zo blijkt ook uit reacties van commissieleden en insprekers- onvoldoende rekening gehouden met de rest van de omgeving. Het ontbreekt, met andere woorden, aan de zo gewenste gebiedsvisie.

Lees ook: Voorzitter Sc Bolsward: ‘Wij zijn helemaal niet tegen komst Lidl’

Lees ook:Lidl in Bolsward een stapje dichterbij met presentatie van nieuw plan

,,Het is geen postzegelplan wat je probeert in te passen, maar een groter geheel, waarin die postzegel past”, omschrijft Gert Schouwstra (ChristenUnie) de situatie metaforisch. Vrij vertaald: nu wordt er vanuit de vestiging van de Lidl geredeneerd en wordt daarna pas gekeken naar de rest van het omliggende gebied, terwijl de raad eind 2017 al unaniem instemde met een motie die juist pleitte voor onderzoek naar het hele omliggende gebied om te kijken of daar ruimte is voor de Duitse grootgrutter.

De volgorde is wat Schouwstra betreft verkeerd en daarin staat hij niet alleen. Bauke van Dijk (D66): ,,Er is in twee jaar niks veranderd”, stipt hij in het begin van zijn betoog aan. Later opteert ook hij voor een uitgebreidere visie voor het hele gebied, waar de Lidl en ook de voetbalvereniging Sc Bolsward eventueel in zouden passen.

Ook volgens de PvdA ontbreekt het aan duidelijkheid. ,,Er is opdracht gegeven voor een gebiedsvisie. Dat staat duidelijk in het document, maar wat we nu hebben gekregen is een ophaaldocument”, aldus Johan Langbroek. Hij doelt daarmee op het rapport van onderzoeksbureau KAW, waarin verschillende varianten zijn uitgewerkt.

Dat zou echter als basis moeten dienen voor een vervolgstudie, zo zijn velen dinsdagavond van mening. ,,Wat de PvdA betreft moet er, voordat het onderwerp weer op tafel komt, eerst een totale gebiedsvisie komen waarin ook de sportvelden, het remiseterrein en Tramhalte worden meegenomen. Dan kunnen we beslissen wat we daarmee kunnen doen. Dit levert alleen maar verliezers op, geen winnaars.”

Harmen de Wind spreekt van een ,,omgekeerde wereld” als het gaat om de volgorde waarin het hele proces zich nu lijkt af te spelen. ,,Ik vind dat we daar als raad niet mee akkoord moeten gaan.”

,,Ik vind het een beetje flauw”, verzucht FNP’er Tsjerk Bouwhuis. ,,We hebben in 2017 een proces afgesproken naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie. Als je vertrouwen in de politiek wilt houden, moet je dat proces aanhouden. De raad heeft gevraagd om een integrale gebiedsvisie en die ligt er nu niet”, is hij stellig.

Bauke Dam pleit namens het CDA met name voor een beetje tempo in het hele traject. ,,Het pand wordt er niet beter op en het doet de stedelijke aanblik geen goed. Ook op het sportpark moet wat gebeuren. Er moet snel een besluit genomen worden zodat iedereen ook door kan.”

Als alle commissieleden hun zegje hebben gedaan -er wordt door Carla van der Hoek (GBTL) en Rinske Poiesz-Zijlstra nog gewezen op de in hen ogen gebrekkige communicatie- is het woord aan de wethouder.

De aanloop duurt echter langer dan zijn antwoorden. Na de recente wijziging in het college -Mirjam Bakker (D66) trad toe als wethouder- is dit dossier overgegaan van de portefeuille van Gea Wielinga (CDA) naar die van Erik Faber. Omdat dit vrij recent gebeurd is, besloot Faber eerst alle informatie tot zich te nemen. ,,Ik denk dat het goed is dat het college de balans opmaakt en met een reactie terugkomt.”

Dat kan op begrip rekenen van de commissieleden. ,,Maar kom dan wel met een gebiedsvisie terug, en niet met lege handen”, vat Bouwhuis (FNP) het gevoel van de avond goed samen.