Commissaris Brok roept op om kinderboeken te laten ‘zwerven’

REGIO Commissaris van de Koning Arno Brok en de kinderen van IKC Het Palet (Leeuwarden) hebben maandag in het kader van de Kinderzwerfboek Provincie Estafette vele kinderboeken laten ‘zwerven’.

In Friesland zijn 96 ‘KinderzwerfboekStations’ waar boeken achter gelaten en opgehaald kunnen worden. Deze zijn onder andere te vinden bij scholen, buurthuizen, kinderboerderijen en speeltuinen.

Commissaris Brok vindt dat alle kinderen leuke boeken moeten kunnen lezen. Hij riep iedereen in Fryslân op om ook in de kast te kijken en kinderboeken te laten zwerven. ,,Hoe mear boeken út de boekenkast binne, hoe better dat is foar it lêzen en foar de bern. Ik soe sizze: lit de berneboeken in Fryslân swalkje”, aldus Brok. ,,It bysûndere fan lêzen is dat jo bygelyks thús yn in hiele oare wrâld komme. In boek kin dy wat leare en dy de hiele wrâld oerbringe. Guon boeken litte dy laitsje, en oare binne dy ta stipe yn moeilike mominten. Faaks lit in boek dy tinke oer dysels en somtiiden kinst dy hielendal ferlieze yn in moai boek.”

Nog steeds verlaat meer dan 10% van de kinderen de basisschool met een taalachterstand. Eén van de oorzaken van een taalachterstand bij kinderen is dat ze onvoldoende lezen. In Nederland wonen zo’n 250.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die thuis te weinig leesboeken hebben. Leeskilometers maken is ontzettend belangrijk. Kinderen die 15 minuten lezen per dag, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Boeken lezen zorgt voor een grotere woordenschat en stimuleert tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Wat de kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroot. Eerder dit jaar ontving Kinderzwerfboek daarom een bijdrage van de VriendenLoterij zodat meer kinderen boeken kunnen lezen.

Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, is in april 2019 de Provincie Estafette gestart in Drenthe. Gedurende twee jaar bezoekt Kinderzwerfboek alle provincies. De commissaris van de Koning roept iedereen in de provincie op om boeken uit zwerven te sturen. Commissaris Brok heeft maandag het spreekwoordelijke ‘stokje/boekje’ overgedragen aan zijn collega in Noord-Holland, commissaris van de Koning Arthur van Dijk.