Witmarsum krijgt op drie plekken beweegtoestellen

WITMARSUM Witmarsum krijgt op drie plekken beweegtoestellen en beweegprogramma’s. Een initiatief voortgekomen uit het culturele hoofdstad LF2018-programma voor Witmarsum.

Er is voldoende geld beschikbaar gekomen vanuit de initiatiefnemers, provincie, gemeente, 17(!) fondsen en eigen acties om de plannen te realiseren. Er komen drie plekken komen: voor de schooljeugd; de ouderen en voor algemeen gebruik.

Eind vorige week zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen van de herinrichting van het gezamenlijke schoolplein van de basisscholen CBS De Bonkelder en OBS De Utskoat. Hier zit ook een voetbalkooi in het plan, de grootste wens van de leerlingen zelf, voor tijdens en na schooltijd.

Ook de Buiten Schoolse Opvang gaat gebruik van het plein en ‘het groene avonturenpad’ maken. Bij het ontwerp is, waar mogelijk, rekening gehouden met gebruik voor kinderen met een beperking. De suggestie uit de buurt is overgenomen om de muren van de fietsenstallingen te verlagen, om zo het zicht op het schoolplein vanaf de straat meer open te maken. Hierdoor ontstaat er door meer ‘sociale controle’ en minder kans op stiekem gedrag.

Bij woonzorgcentrum Aylva State wordt de voortuin opnieuw vormgegeven, met daarin opgenomen toestellen voor ouderen, een jeu de boulesbaan en bankjes om elkaar te kunnen ontmoeten.

Op het Griene Plak wordt de huidige speeltuin aangevuld met beweegtoestellen voor algemeen gebruik. Niet alleen bewegen, maar ook ontmoeten staat centraal in de plannen. Plekken waar mensen wat kunnen doen en ongedwongen een praatje kunnen maken, voor gezamenlijk en individueel gebruik en met programma’s om het gebruik te bevorderen.

Alle plekken zijn vrij toegankelijk voor alle dorpsbewoners. Als eerste activiteit zorgen later dit voorjaar de vrijwilligers van Sportdorp Wytmarsum, de schoolpleincommissie en de buurtsportcoach van de gemeente voor een spetterende opening van elk van de drie plekken, waar bewegen en ontmoeten de thema’s zullen zijn.