Kleine gemeenschap laat Grote Kerk in Hindeloopen opknappen

Van oudroze naar hemelsblauw en okergeel. De schilders van Hoekema in Koudum nemen het interieur van De Grote Kerk in Hindeloopen grondig onder handen.

De vloer, het gewelf, de banken, de muren: álles wordt de komende maanden in frisse kleuren geschilderd. Het orgel krijgt meteen een nieuw laagje bladgoud. De restauratie van de zeventiende-eeuwse kerk met de achtkantige torenspits wordt zonder een cent subsidie uitgevoerd.

De kerkelijke gemeenschap aan de IJsselmeerkust brengt die kosten helemaal zelf op. Dat is wel bijzonder, zegt kerkrentmeester Wiebe Munniksma. ,,Wy binne mar in lytse mienskip. Op snein sitte der tritich minsken by de tsjinst.’’ Het karwei is begin april klaar, verwachten de Hylpers.