Titus Brandsma Museum kijkt naar de toekomst: ‘Het is een win-winsituatie’

BOLSWARD Het Titus Brandsma Museum in Bolsward haakt aan bij het thema ‘75 bevrijding in Fryslân’. Zaterdag is het museum extra geopend rond de Holocaust Memorial Day en vanaf 7 april is er opnieuw de succesvolle expositie ‘Faces of War and Peace’ te zien.

Het wordt hoe dan ook een speciaal jaar voor het museum: enerzijds terugkijken, anderzijds letterlijk met een schuin oog vooruitkijken, naar de ontwikkelingen aan de andere kant van de gracht waar De Tiid gerealiseerd wordt in het voormalig stadhuis. Het is, ijs en weder dienende, het laatste jaar dat het Titus Brandsma Museum zijn laatste jaar als zelfstandig museum draait. Daarna wordt het ondergebracht in het nieuwe cultuurhistorisch centrum.

,,Het is dubbel”, erkent Siebe de Ree, vrijwilliger van het eerste uur. ,,Maar het is de enige manier om het voortbestaan te waarborgen. En voor Bolsward is het een boppeslach.

,,Het stadhuis is zo’n mooi gebouw, dat trekt veel mensen. Het is mooi dat wij daar deel van uit gaan maken, dan krijgen meer mensen de kans om kennis te maken met Titus Brandsma. Het is een win-winsituatie”, vult directeur Hieke Joustra aan.

Want dat is en blijft de belangrijkste pijler van het museum: het verhaal van Bolswards bekendste priester en verzetsstrijder onder de aandacht brengen. Het liefst bij zoveel mogelijk mensen. Het bezoekersaantal van het museum is de laatste jaren stabiel en ligt rond de vijftienhonderd, vertelt Joustra. ,,Een redelijk vaste groep mensen, veelal met een rooms-katholieke oorsprong”, omschrijft ze het publiek.

Nu is er de hoop dat die groep, door de versterkende werking en het multifunctionele karakter van De Tiid, zal groeien. ,,Maar we kunnen niet in de toekomst kijken”, nuanceert Joustra. ,,Wij willen het verhaal alleen zo goed mogelijk overbrengen.”

En daarin ziet het duo mogelijkheden. De collectie gaat niet ‘één-op-één over’, maar er is in de nieuwe plannen ,,wel een redelijke ruimte” ingetekend voor Titus Brandsma.

Een overkoepelende stichting wordt verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het nieuwe museum, waarin ook het Gysbert Japicxhûs en de Oudheidkamer worden ondergebracht. Naast een bestuur en een Raad van Commissarissen komt er ook een Raad van Advies met van iedere ‘tak’ een afgevaardigde. De Ree vertegenwoordigt hierin het Titus Brandsma Museum. ,,Om in het grotere geheel toch de eigen identiteit van Titus te behouden”, legt hij de reden daarvoor uit. ,,Maar er is ruimte genoeg en er is een goede harmonie met de andere participanten.”

In november houdt het museum een grootse slotmanifestatie, verklapt Joustra alvast. ,,Voor bezoekers, vrijwilligers, vrienden van het museum en andere belangstellenden.” Dan zijn er onder meer lezingen en wordt een jubileumboekje uitgebracht. ,,Een mooie afsluiting.”

Het museum is zaterdag van 13.00 uur 19.45 extra geopend, de toegang is gratis.