Gezamenlijke zaalpartij kv De Pripper en kv Trije yn ien

WORKUM - De allereerste kaatspartij in de Nije Rolpeal in Workum is zondag gekaatst. Het was een gezamenlijke partij, georganiseerd door Kv de Pripper (Workum) en Kv Trije yn ien (Gaast). Met acht parturen op de lijst was de zaal mooi gevuld met vier perken vol.

Voor de meeste kaatsers was het allemaal wel even wennen in de nieuwe zaal, vooral qua zicht en inzicht. Daarbij komend was het natuurlijk weer de eerste partij van 2020. Desalniettemin werd er alle omlopen spannend gekaatst. Er waren twee prijzen te verdelen in de winnaarsronde en twee prijzen in de verliezersronde. Rond half zes werd de laatste slag geslagen en werd duidelijk dat de kransen bij de winnaars naar Christiaan Drayer en Klaas Sjoerd Koopmans gingen. Thom Stellingwerf, Jacob de Groot en Kevin Kamstra werden tweede.

In de verliezersronde wonnen Auke Geert Ybema en Gyanne Hiemstra voor Pieter Westra, Sierd Henk Stellingwerf en Auke Buren.