Voorzitter Sc Bolsward: ‘Wij zijn helemaal niet tegen komst Lidl’

BOLSWARD Een stroom negatieve reacties op sociale media ontstond na het bericht dat Sc Bolsward haar leden opriep om in tenue af te reizen naar de commissievergadering van Súdwest-Fryslân om daar te protesteren tegen de komst van een Lidl. Voorzitter Arno Wip nuanceert: ,,Wij zijn helemaal niet tegen de komst van een Lidl. Als we ergens tegen zijn, dan is het de manier waarop de gemeente dit dossier afhandelt.”

Want daarbij worden volgens de voorzitter een aantal bochten afgesneden. De woorden ‘integrale gebiedsvisie’ komen al snel over tafel. Dáar ontbreekt het volgens de bestuurder aan. Een gedegen plan voor de hele omgeving rondom het sportcomplex, waar ook de nieuw te bouwen Lidl komt. ,,Verder zijn wij nergens tegen. Wij zijn er voor een goed ontwikkeld sportpark en omgeving.”

Adviesbureau KAW heeft na gesprekken met omwonenden en betrokken partijen eind vorig jaar een rapport opgesteld, maar dat is volgens Wip meer een ‘ophaaldocument’. ,,Dat zou de basis moeten zijn voor een gebiedsvisie van de gemeente.” Daar is echter niet op doorontwikkeld. Eind november zijn de nieuwe Lidl-plannen gepresenteerd, maar de bestuurder meent dat er onvoldoende rekening is gehouden met een aantal zaken. Verkeersveiligheid bijvoorbeeld. ,,Wij hebben er niet een belang bij of er wel of geen Lidl komt, maar wij willen dat onze jeugd en onze gasten op een behoorlijke manier naar een goed ontwikkeld sportpark kunnen komen. Nu komen ze in een fuik terecht.”

Sc Bolsward heeft zelf ruim een jaar geleden een plan ingediend voor doorontwikkeling van sportcomplex Het Bolwerk. Dat is gedaan in samenwerking met de Aldi. Die zou een nieuwe supermarkt willen bouwen, waarbij op het dak ruimte is voor voetbalvelden. ,,Dat staat hier los van”, benadrukt Wip. ,,Maar wij moesten wel aan allerlei eisen voldoen op het gebied van verkeersveiligheid. Verder maakt het mij niet uit of er nou een Aldi, een Lidl, of wat dan ook komt..”

De club roept op de website leden op om op 11 februari in clubtenue mee af te reizen naar het Bestjoershûs in Sneek, waar de voorzitter inspreekt voorafgaand aan de commissievergadering. Ook daar kwam de nodige kritiek op. Het inzetten van kinderen voor eigen gewin zou ongepast zijn, is de strekking van die reacties. Onterecht, zo pareert Wip. ,,Ik ga daar heen als voorzitter van de voetbalvereniging, maar ik ga daar geen jeugdleden mee opzadelen.” Wel zou steun vanuit de club welkom zijn. ,,Het is een vrije keuze. Als er een zaal vol leden zit, laat dit zien: wij zijn een grote vereniging met belangen. Die belangen moeten goed vertegenwoordigd worden, maar daar heb ik geen kinderen voor nodig.”

Voorafgaand aan die vergadering is er nog een overleg tussen de voetbalvereniging en wethouder Gea Wielinga.

Vooralsnog blijft het een kwestie die hoe dan ook een vervolg krijgt. En over de Lidl? ,,Zij doen niet aan voetbal, dus dat is voor ons geen concurrent”, grapt Wip tot slot.