Vereniging Ondernemend Bolsward wil ‘meer voor de troepen uit lopen’

BOLSWARD - Met de beste en gezondste wensen, ook voor zij die het even niet makkelijk hebben, begon ad-interim voorzitter van de Vereniging Ondernemend Bolsward (VOB) Niels Engelmoer donderdag zijn nieuwjaarsspeech in De Wijnberg.

Hij had een groot aantal toehoorders, dat toonde de betrokkenheid van de Bolswarder ondernemers.

Engelmoer vertelde hoe hij tot ad-interim was benoemd. ,,Na mijn dankwoord vorig jaar op de algemene ledenvergadering aan voorganger Fer Grijmans kwamen er een paar Bolswarders bij mij met ‘Dou kest wel un aardig woordsje doën, is voorzitter niks foor dy’?”

Na deze introductie ging hij door op het huidige bestuur. ,,Een leuke club ondernemers om mee te besturen, vergaderingen die goed draaien, waar de humor en respect met elkaar verweven zijn en waar serieus vergaderd wordt.” Engelmoer: ,,Er is echt heel veel inzet, ook van andere vrijwilligers die de VOB rijk is. Hulde daarvoor.”

Inmiddels zijn er in het afgelopen half jaar de nodige voorbereidingen getroffen om komend jaar een nieuwe periode in te gaan. Engelmoer vertelde dat er werkvelden benoemd zijn binnen het VOB-bestuur. En dat aan die werkvelden, onder andere binnenstad, bedrijventerrein, wonen & werken, toerisme, één of meerdere bestuursleden en/of VOB-leden gekoppeld zijn.

Doel is om binnen deze werkvelden diepgang te vinden en zo per werkveld een visie te ontwikkelen. ,,Dán kun je plannen maken en zij die een plan hebben hebben een voorsprong”, aldus de duidelijke voorzitter. ,,Het zou eigenlijk ook iets voor Bolsward in het algemeen moeten zijn, dergelijke plannen, waardoor je voor de troepen uitloopt en niet er achteraan. Uiteindelijk willen we als ondernemersvereniging middenin en pal voor de Bolswarder samenleving staan, er zijn immers veel raakvlakken en belangen.”

Een cruciaal werkveld is communicatie, zeker als je een visie wilt uitdragen. Voor dit werkveld zoekt het bestuur naar leden (of aspirant-leden) die communicatie in hun dna hebben, al dan niet beroepsmatig. ,,Al kunnen we intern ook nog wel wat communicatie gebruiken hoor, daar is behoefte aan”, benadrukte Engelmoer het belang van het werkveld communicatie van de VOB.

Tot slot deed de ondernemer de oproep aan de Bolswarder ondernemers en bedrijven om te kijken of er nieuwe leden geworven kunnen worden. ,,Een grotere club betekent meer specialismen waar we een beroep op kunnen doen en daarmee slagvaardiger kunnen handelen en meer daadkracht kunnen tonen. Ook belangrijk is om meer inkomsten te kunnen genereren, waardoor we meer kunnen doen, ook in de zin van samenwerking en onderlinge activiteiten.”

Daarmee gaf Engelmoer gelijk aan wat een VOB-lid er voor terug kan krijgen: ,,Met meer structuur, voor de troepen uit lopen, een plan hebben, dit communiceren en dat gedragen door meer leden kan ondernemend Bolsward met vertrouwen het komende decennium in.”