Sietske Poepjes start Aktie Kerkbalans in Bolsward

BOLSWARD - Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ start zaterdag 18 januari de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. In Bolsward geeft Gedeputeerde Sietske Poepjes om 13.00 uur het startsein voor deze actie door de klokken van de Martinikerk te luiden.

De provincie Fryslân heeft vanuit het Iepen Mieskipsfûns bijgedragen aan het projectplan ‘Martinikerk Multifunctioneel’. Met de aanschaf van installaties voor beeld en geluid en de aanleg van ruimere toiletvoorzieningen met onder andere een invalidentoilet is de kerk geschikt gemaakt voor meerdere en grotere culturele activiteiten. Dit wordt gekoppeld aan een feestelijke afronding van dit project.

Om 12.00 uur zijn alle gemeenteleden uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch in de Martinikerk. Daarna is er van 13.00 tot 17.00 uur een Open Kerk voor iedereen om de verschillende nieuwe gebruiksmogelijkheden van de kerk te zien en te ervaren.

Er is een gevarieerd middagprogramma met onder andere orgelspel door Kees Nottrot, zang door Janny Brandsma en andere muziekoptredens. De kerk wordt met presentaties en verhalen in beeld gebracht en ook de boekenmarkt heeft nu een permanente plaats gekregen in de kerk.

Naast de gebruikelijke erediensten op de zondagmorgen is de kerk ook op werkdagen iedere middag geopend voor een bezoek aan de bezienswaardigheden, het stiltecentrum en de boekenmarkt.

In de afgelopen periode rond de kerstdagen is al bewezen dat de Martinikerk op veelzijdige wijze multifunctioneel te gebruiken is.