Met de aanwijzing van Pingjumer Gulden Halsband heeft Súdwest er ineens dertien monumenten bij

SNEEK Met de definitieve aanwijzing van de Pingjumer Gulden Halsband, het oude dijkenstelsel dat grotendeels is aangelegd in de tiende eeuw, als gemeentelijk monument krijgt de gemeente Súdwest-Fryslân er in een keer dertien monumenten bij.

Dat het niet één monument is geworden, maar dertien, komt doordat de overgebleven delen geen aaneensluitend geheel vormen. De regels schrijven voor dat de gemeente voor elk deel een afzonderlijk aanwijzingsbesluit moet nemen.

Lees ook | Pingjumer Gulden Halsband krijgt dan toch monumentenstatus

De meer dan duizend jaar oude ringdijk om Pingjum is vermoedelijk een van de oudste dijken van Nederland. In 1825 keerde de dijk het zeewater voor de laatste keer, toen een groot deel van Friesland overstroomd raakte. Daarna werden de zeedijken verbeterd. Eind negentiende eeuw verloor ook de Pingjumer Gulden Halsband definitief zijn functie.

Er zijn daarna delen afgegraven, maar het grootste deel is nog goed zichtbaar in het landschap. Bewoners van het gebied zetten zich al sinds 2006 in voor het behoud en ontwikkeling van de Halsband.

Naast cultuurhistorische betekenis heeft de voormalige waterkering nu ook een recreatieve functie. Zo is de dijk opgenomen in een gemarkeerde wandelroute, die de wandelaars langs Arum, het strand bij Zurich en door Witmarsum voert.