Grootkoor Gaasterland bij bevrijdingsconcert

Balk - Op 17 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Gaasterland werd bevrijd. Dit wordt gevierd met een groot concert waaraan een bevrijdingskoor meewerkt.

Voor dit koor worden zangers gezocht. Het concert op 17 april zal worden verzorgd door een aantal verenigingen uit de gemeente. Voor de pauze kunnen de diverse verenigingen en groepen een eigen selectie uit hun repertoire naar voren brengen, geënt op het thema bevrijding/vrijheid.

Na de pauze zullen alle medewerkers één groot ensemble vormen, waarin als centraal werk de Song of Freedom staat van de Engelse componist Malcolm Arnold. Dit werk is geschreven ter gelegenheid van de heropening van de kathedraal van Coventry, welke in WO II grotendeels werd verwoest door Duitse bombardementen.

Grootkoor

Dit werk zal worden ingestudeerd op een aantal zaterdagmiddagen in februari, maart en april. Voor deze gelegenheid zal éénmalig een “Grootkoor Gaasterland” worden opgericht. Zangliefhebbers kunnen zich opgeven voor dit grootse evenement. Opgave en inlichtingen zijn mogelijk via e-mailadres: h.van.zuiden@ziggo.nl.

Opgave is mogelijk tot 15 januari 2020. Kosten p.p. zijn € 5,00 voor de muziek en enkele bijkomende kosten.

De zaterdagen waarop wordt gerepeteerd zijn: 1, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart en 4 april. Deze repetities zijn van 14.00 – 16.30, incl. pauze en staan o.l.v. Harm van Zuiden. De generale repetitie is op donderdagavond 16 april.