Marne-leerlingen halen ruim € 1.500,- op voor Voedselbank Bolsward

BOLSWARD Leerlingen van het Marne college hebben ruim vijftienhonderd euro opgehaald voor de Voedselbank Bolsward. Dit is de opbrengst van de kerstmarkt die donderdag plaatsvond.

Alle beroepsgerichte vmbo-leerlingen en -docenten waren tijdens een eerste editie van de Marne Kerstmarkt in touw om zoveel mogelijk geld en levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank in Bolsward.

Alle mentoren hadden met hun klassen passende kerstmarktactiviteiten en producten bedacht en gemaakt, om tijdens de kerstmarkt aan de man te brengen. Van zelfgemaakte broodjes hamburger tot het vertonen van een stemmige kerstfilm in bioscoopsetting. Het werd een groot succes. Het plezier straalde er bij leerlingen en personeel vanaf. Ook waren er veel trotse ouders en betrokken buurtgenoten die hun belangstelling toonden. ,,Een opzet die zeker navolging verdient volgend jaar”, volgens coördinerend docent Friso van Eijck.

Naast de kerstmarkt werden er door personeel en leerlingen ook levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Al met al is de opbrengst voor de Voedselbank ruim € 1.500,-. Voor de kerstvakantie zal de cheque met het precieze bedrag door leerlingen worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de Voedselbank in Bolsward.