Onvoldoende integriteitsbewustzijn

SNEEK - In de zaak rond de aankoop van een binnenstadswoning heeft de afgetreden wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân ’onvoldoende integriteitsbewustzijn getoond’.

Dat is, zo meldt burgemeester Jannewietske de Vries, één van de conclusies van het onderzoek dat in haar opdracht door een extern bureau is uitgevoerd naar de handelwijze van wethouder Stella van Gent rond de voorgenomen aankoop van een woning.

Rond de aankoop onvoldoende integriteitsbewustzijn heeft getoond met het oog op het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. ’Het was passender geweest als zij betrokkenen binnen de gemeente eerder had geïnformeerd. Er is geen concrete aanwijzing dat de persoonlijke belangen van mevrouw Van Gent de belangen van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben geschaad.’

Burgemeester De Vries: ,,Met de afronding van het onderzoek zet het gemeentebestuur een streep onder een heftige periode. Niet alleen voor alle betrokkenen, maar ook voor onze gemeente. Vanaf nu richten wij weer al onze aandacht en inzet op de belangrijke taak die we hebben, in het belang van onze gemeente en haar inwoners.”

De na het vertrek van Van Gent achtergebleven coalitiepartijen gaan de komende weken in gesprek met kandidaatpartijen om een opvolger voor haar te vinden.