Volkskerstzang in Martinikerk op 22 december

BOLSWARD - Ook dit jaar organiseert de Martini Cantorij voor alle inwoners van Bolsward en omstreken de Volkskerstzang in de kathedrale Martinikerk te Bolsward. Dit jaar is dat op 22 december, vanaf 14.45 uur. Pastoor Tjitze Tjepkema leest het kerstevangelie.

Het R.K. koor Cantus Deo uit Bolsward brengt onder meer ‘Coventry Carol’ en ‘Heilige Nacht’ ten gehore. Ook het Vocaal ensemble Eljakim, ook onder leiding van Erwin de Ruijter, verleent medewerking. Zij zingt ‘In the black midwinter’ van Holst en ‘We three kings of Orient are’ van Hopkins, terwijl de Martini Cantorij ‘Herders waakten in de nacht’ en ‘Offertorium Pastorum’ van Alois Nussbaumer voor het voetlicht brengt.

Bezoekers hebben zelf ook een actieve rol in de samenzang, die uit een mix van bekende kerstliederen bestaat. De begeleiding daarvan is in handen van de organist Kees Nottrot op het welbekende Hinsz-orgel. Boudien Janssen en Siebout Akkerman bespelen het koororgel en de algehele leiding is in handen van de dirigent van de Martini Cantorij, Doeke van Wieren.

De toegang is gratis. Voor de bestrijding van de onkosten wordt bij de uitgang een collectegift gevraagd.