Veiligheidskeurmerk bedrijventerreinen

Bolsward - De bedrijventerreinen De Marne, De Klokslag, Industriepark, De Wymerts en De Ward in Bolsward hebben dit jaar opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald.

Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventueel andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veilige omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. MKB-Nederland begeleidt dit proces.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, onder andere over het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting).

Inmiddels hebben al meer dan 950 bedrijventerreinen in Nederland een keurmerk behaald.