IMF-subsidie voor 37 projecten in Zuidwest Fryslân

SNEEK Het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 37 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 300.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Museum Warkums Erfskip krijgt ook een bijdrage. Dit museum is gehuisvest in het Rijksmonument de Waag te Workum. Wegens ruimtegebrek heeft het museum delen van het oude stadhuis in gebruik. Zo is de Workumer Kamer, met zijn prachtige tegelwanden, Schouw en bedstee, sinds begin 2019 hier gehuisvest.

Binnenkort wordt hier een permanente tentoonstelling over oorlog en verzet in Workum e.o. aan toegevoegd. Ook wordt een studie- en archiefruimte gerealiseerd. Op deze manier blijft historie bewaard voor Workum en heeft het monumentale pand een prachtige nieuwe bestemming. Voor dit project ontvangt de stichting € 35.000,- uit het Iepen Mienskipsfûns. Het project kost € 139.144,-.

In 2020 kan van 13 januari tot en met 6 februari 2020 (17.00 uur) weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee subsidierondes. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad.

Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf