Onderzoek naar tekort van miljoen bij Empatec

Empatec in Sneek lijdt dit jaar een verlies van 1,2 miljoen euro. De sociale werkvoorziening wil een miljoenenlening van de gemeenten. Die weigeren voorlopig.

Sociale werkvoorziening Empatec in Sneek stevent dit jaar af op een verlies van 1,2 miljoen euro. Boekhoudkundige fouten zijn (mede) de oorzaak van dat tekort. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân in een stuk aan de gemeenteraad.

Door het aanspreken van de reserves van de naamloze vennootschap Empatec kan het negatieve saldo opgevangen worden. De sociale werkvoorziening wil een lening van 4,5 miljoen euro van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) om de financiële positie te herstellen. De GR is een verbond tussen de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Súdwest Fryslân, Terschelling en Vlieland. De GR krijgt een verlies van 940.000 euro te verwerken.

Aandeelhouders weigeren lening

De zes aandeelhouders weigeren voorlopig een langlopende lening. Het college: ,,Totdat er nader is onderzocht waar de financiële tegenvallers vandaan komen.’’ De raad van commissarissen (RvC) en de directie laten een onderzoek instellen naar hoe de fouten in de boeken zijn ontstaan - en hoe ze voortaan voorkomen kunnen worden.

Een onafhankelijke registeraccountant gaat de administratie in januari 2020 doorlichten. ,,Omdat de GR en de NV nauw met elkaar verweven zijn, en omdat de deelnemende gemeenten borg staan voor de GR, hebben de gemeenten besloten een bredere analyse te laten maken.’’ Daarna wordt een besluit genomen over het wel of niet toekennen van de miljoenenlening.

Directeur Harry de Wit wilde vrijdag niet reageren. Het tekort openbaart zich in een gevoelige periode. Burgemeester Jannewietske de Vries heeft onlangs met terugwerkende kracht (vanaf 2018) een integriteitsonderzoek in gang laten zetten. De Wit wil samen met de net afgetreden wethouder Stella van Gent een huis kopen in Sneek om dat te splitsen. Van Gent had Empatec in haar portefeuille. Empatec heeft vaker tekorten gehad.