Kerken van Bolsward stappen samen in ‘Diaconale Deelwinkel’

Bolsward - De Gasthuiskerk , Martini Gemeente en de Zalige Titus Brandsmaparochie hebben gezamenlijk een pand gehuurd in Bolsward aan de Dijkstraat 43 (het oude pand van ‘Kapper Johan’). Hier zijn ze in oktober gestart met een deelwinkel, welke vrijdag officieel wordt geopend.

Het moet een plek in Bolsward zijn waar Bolswarders en mensen uit de omgeving een kopje koffie of thee kunnen drinken, bijvoorbeel kwetsbare mensen die te maken hebben met een sociaal isolement.

Het is voor mensen uit alle geloofsgemeenschappen en betrokkenen van kerken. Maar het concept heet niet voor niets een ‘deelwinkel’, dus het is de bedoeling dat er ook kleine goederen of diensten gedeeld kunnen worden.

Uiteindelijk willen de groepen misschien ook activiteiten en workshops gaan verrichten in het pand. Wethouder Erik Faber zal het pand vrijdag officieel openen.