Crisis in Súdwest: vertrouwen weg in wethouder Van Gent, PvdA uit coalitie

De bom is gebarsten in Súdwest-Fryslân. Vier wethouders hebben het vertrouwen opgezegd in hun PvdA-collega Stella van Gent. De socialisten staan op hun beurt als een blok achter wethouder Van Gent. De partij stapt per direct uit de coalitie.

Botsende karakters, wantrouwen, hoogoplopende ruzies en een verstikkende werksfeer. De spanningen in de collegezaal aan de Marktstraat in Sneek lopen al geruime tijd (vrijwel sinds de installatie) hoog op.

Het breekpunt echter in de grimmige samenwerking tussen de wethouders is een deze week opgestart integriteitsonderzoek naar wethouder Van Gent. Zij wil samen met Empatec-directeur Harry de Wit een oud pand in Sneek kopen en splitsen - een zakelijke deal. Bureau Bing houdt de transactie kritisch tegen het licht.Van Gent zegt dat ze zelf op het onderzoek aangestuurd heeft. ,,Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.’’

CDA-wethouders Maarten Offinga en Gea Wielinga, VVD’er Mark de Man en Erik Faber (GroenLinks) hebben zich vorige week bij burgemeester Jannewietske de Vries gemeld met de boodschap dat ze niet verder willen met Van Gent. Het viertal vindt haar te wispelturig en onbetrouwbaar. Het vertrouwen in hun collega is verdwenen. De PvdA blijft daarentegen welkom in het verbond.

Lees ook LC+ | Wethouder Stella van Gent van Súdwest houdt zich met zachte aanpak staande in mannenbolwerk

Maar daar kan geen sprake van zijn, reageert fractievoorzitter Johan Feenstra resoluut. ,,Stella is ús en wy binne Stella. We ha alle fertrouwen yn har.’’ Dat het college Van Gent zo abrupt laat vallen, is als een bom ingeslagen bij de partij. Zo maakt de uitkomst van het integriteitsonderzoek blijkbaar geen enkel verschil, concludeert Feenstra. ,,Dit giet sa hurd. Wy ha hânrikkings dien, mediaton oanbean. Mar der foel net oer te praten. Wat in teloarstelling.’’

'Met hart en ziel'

Van Gent vertikt het om stilletjes van het toneel te verdwijnen. De wethouder vindt het onrechtvaardig wat haar wordt verweten. ,,Ik heb met hart en ziel ingezet voor de gemeente. Ik heb daarbij veel strijd ondervonden, dat is geen basis voor een vruchtbare samenwerking.’’

De PvdA vindt de dwingende bestuursstijl van wethouder Maarten Offinga een van de grootste problemen binnen het gemeentebestuur. Van Gent, verwijzend naar Offinga: ,,Je kunt de pleister er aftrekken - en die pleister ben ik dan - maar de wond blijft zitten.’’

Offinga kon vanwege publieke verplichtingen nog niet reageren op de verwijten. Het CDA betreurt de stap van de PvdA om de coalitie de rug toe te keren. ,,Dit is spitich en hie net hoecht. It is net goed foar de gemeente en ek net foar de PvdA”, zegt fractievoorzitter Douwe Attema. Zijn partij vindt de stap op de boel te breken te snel en had het integriteitsonderzoek willen afwachten. ,,Dêr kin bêst útkomme dat se neat ferkeard dien hat. Dan hie it kolleezje gewoan fierder kind.”

Ook al beseft Attema dat dat wel moeilijk is omdat de overige wethouders het vertrouwen in hun collega hebben opgezegd. Over de kritiek op Maarten Offinga’s manier van besturen is Attema helder: hij is een uitstekende wethouder. ,,In man mei gesach en in sterke persoanlikheid. Hy docht goed syn wurk. In oar kin der ergernis fan ûnderfine, mar yn elk kolleezje is wolris wat.’’

Het CDA gaat op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. Om op 17 zetels verder te regeren is te eng, zegt Attema.