Bezuinigingen op sportvoorzieningen Súdwest voorlopig van de baan

Sneek - Gebruikers van de kleinere sportvoorzieningen hoeven niet te vrezen dat er het komende jaar al bezuinigd wordt op hun sportaccomodaties.

In de begroting nam de gemeente Súdwest-Fryslân de wens op om te bezuinigen op de kleinere sportvoorzieningen, omdat die niet genoeg gebruikt zouden worden. In de raadsvergadering van donderdag stemde een overgrote meerderheid van de raad er echter voor om die bezuinigingen niet direct in te laten gaan.

Het gaat hier met name om de gynnastieklokalen in Arum, Witmarsum en Hindeloopen. Daarnaast wilde het college drie voetbalvelden afstoten. Het (enige) voetbalveld van SV Hielpen stond daarvoor nog op de nominatie, maar zij waren al eerder gered van de bezuinigingsbijl.

De gebruikers van de sportvoorzieningen zijn nog niet in gesprek met de gemeente over de eventuele privatisering van de accomodaties, daarvoor is volgens de raad tijd nodig. Deze bezuinigingen zullen dus in ieder geval geschrapt worden van het lijstje met geplande bezuinigingen in 2020.

Kunstgrasveld SC Bolsward

De oppositie diende tijdens de raadsvergadering een voorstel, waarin op meerdere vlakken aanpassingen van de begroting geopperd werden. Eén van die aanpassingen was om het nieuwe kunstgrasveld voor SC Bolsward van de investeringsagenda af te halen, omdat ‘de noodzaak voor vervangen niet is aangetoond’. Dit voorstel sprak wethouder Maarten Offinga tegen. Hij stelde dat die investering erop is gebaseerd dat het veld „in onze optiek versleten is” en, op basis van de huidige inschattingen, „in 2020 niet goedgekeurd zal worden”.

Dit voorstel wist dan ook geen meerderheid van de raad te krijgen, waardoor het gereserveerde geld voor het kunstgrasveld ‘gewoon’ op de investeringsagenda blijft staan, ondanks dat het veld twee weken geleden wel werd goedgekeurd (wat zowel bij de club als bij de gemeente voor de nodige verbazing zorgde).

Zwembaden

Ook Vitaloo was weer onderwerp van gesprek. Terwijl een meerderheid van de raad er in mei mee instemde er alles aan te zullen doen om Vitaloo te behouden, stemde de raad donderdag wel tegen een voorstel om de jaarlijkse bijdrage aan het zwembad in stand te houden. Het zogenoemde ‘ombuigvoorstel’ om de subsidie voor Vitaloo in 2021 stop te zetten, blijft dus van kracht.

Over het verkopen, aanbesteden of sluiten van Vitaloo wordt later nog een beslissing genomen. De gemeente is nog in gesprek met exploitant Optisport die, gesteund door Stichting Ons Zwembad, een plan indiende. Voor Optisport is overname een optie, maar dan dient het gebouw in goede staat overgedragen te worden. Het achterstallig onderhoud wordt geschat op acht ton.

Vitaloo was niet het enige zwembad waarover gesproken werd. Een meerderheid van de raad stemde in met de motie om zwembad Mounewetter in Witmarsum onder dezelfde voorwaarden subsidie te verlenen als zwembad De Klomp in Wommels en zwembad It Rak in Sneek. Mounewetter ontvangt in vergelijking met andere zwembaden een relatief laag subsidiebedrag.