Politiek wil bijlappen: Súdwest-Fryslân ook debet aan tekort At the Watergate

Dat At the Watergate een geweldig muziekfeest was in CH2018, daarover zijn ze het eens. Maar over wie voor het tekort van dik 2 ton moet opdraaien niet. De politiek wil dat de gemeente bijlapt.

Podia op 24 verschillende locaties, 5857 jongeren van over de hele wereld die in 4 dagen 175 concerten verzorgden in Sneek en omgeving. Dik 600 vrijwilligers, 56.000 bezoekers. Directeur Wiebren Buma van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) somde in de commissie Boarger en Mienskip de feestcijfers van het klassieke muziekfestival At the Watergate nog maar eens op. Maar de Sneker Culturele Hoofdstadfeest levert de culturele stichting een flinke kater op: een gapend tekort van 215.000 euro.

Buma vroeg Súdwest-Fryslân om een eenmalige bijdrage om het gat te dichten, maar burgemeester en wethouders weigerden. De gemeente heeft al subsidie verstrekt, redeneren ze. Bovendien kwam het verzoek om extra geld achteraf en dus te laat. Buma vestigt nu zijn hoop op de politiek.

Súdwest is zelf medeveroorzaker van de overschrijding, vindt CKS. En moet dus meebetalen. De gemeente schroefde kort voor aanvang van het festival de veiligheidseisen flink op. In Den Haag was een steekpartij geweest waardoor angst voor een aanslag groeide. De organisatie moest extra beveiliging invliegen en EHBO regelen. Kosten die niet waren begroot en nu volledig door CKS moeten worden opgehoest. De grootste oorzaak van het tekort.

D66’er Marieke Vellinga vindt dat niet fair. ,,Súdwest is ervaren als het om grote publieksevenementen gaat”, zegt ze. ,,De gemeente had de organisatie kunnen waarschuwen en bijstaan. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en ze tegemoet komen.” Ook de meeste andere partijen willen dat de gemeente op z’n minst de helft van de overschrijding voor zijn rekening neemt.

Wethouder Stella van Gent gaf toe dat ,,in de aanloop beide kanten in gebreke zijn gebleven. Er hadden dingen anders gemoeten. Maar het college heeft deze conclusie getrokken, u als raad kunt een andere trekken.”