Eindelijk groen licht voor nieuw busstation Bolsward

De gemeente Súdwest-Fryslân kan eindelijk van start met de aanleg van het nieuwe busstation in Bolsward.

De Raad van State geeft groen licht. Bezwaren van een buurman zijn van tafel.

De omwonende van een bedrijfswoning aan de Twibaksdyk was het niet eens met de plek bij het industrieterrein. De man spande meerdere procedures aan. Hij vreest geluid- en stankoverlast. De gemeente paste de vergunning aan en verlegde een stukje weg. Het busstation schuift enkele meters op, verder van de woning van de bezwaarmaker af.

Dat heeft zij goed gedaan, oordeelde de hoogste bestuursrechter woensdag in haar einduitspraak. De gemeente heeft ‘voldoende gemotiveerd waarom bij de realisatie van het gewenste busstation sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat’.

„Het plan voor het nieuwe busstation heeft ons lange tijd beziggehouden”, zegt wethouder Mark de Man van verkeer. „Mooi dat er nu duidelijkheid is, we aan alle voorwaarden voldoen en in Bolsward aan de slag kunnen. De stad wacht hier al zo lang op.”

Toch kan de schep niet meteen morgen de grond in. „Nu we weten waar we aan toe zijn, houden we het conceptplan opnieuw tegen het licht. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden”, zegt De Man.

Wanneer het nieuwe busstation in gebruik zal zijn, hangt mede af van de reconstructie van het kruispunt Bolsward-West. Deze omvangrijke klus wordt door de provincie uitgevoerd.

Het huidige busstation aan de Snekerstraat, op de plek van de voormalige remise van vervoersbedrijf Arriva, wordt heringericht als parkeerterrein.