‘De Tiidmachine’ thema Heamiel 2020

Het Heamiel is een folkloristisch feest met een hoog nostalgiegehalte. Het is een vaste traditie geworden om dit feest in de laatste week van juni te vieren, waarbij de oude gewoonten rondom het binnenhalen van het laatste hooi worden nagespeeld.

Een andere traditie is dat de Heamieldagen elk jaar een thema meekrijgen. Vooral tijdens de intocht op de woensdagavond wordt met dit thema een aantal praalwagens creatief opgetuigd. Voor komend jaar is dit thema ‘De Tiidmachine’. Vele denktanks zullen hier wel mee uit de voeten kunnen. Zeker als we bedenken dat ons ontmantelde stadhuis ons allen de afgelopen weken mee terug nam naar vervlogen tijden. En dat er middels ‘Och heden juh.. Boalsert’ een tijdmachine op gang gebracht is die de heimwee naar het verleden tentoonspreidt.

Wat betreft historie heeft Bolsward niet te klagen en dus biedt dit veel inspiratie voor de diverse activiteiten in de zomer van 2020. Met het Heamiel reizen we eigenlijk al terug in de tijd, maar spannender is het om met de Tiidmachine naar het jaar 2050 te gaan of nog veel verder. Het gaat de fantasie te boven, dus wat let u om de aliens aan de rijst met brandewijn te zetten. Heb je net de klok een uur terug gezet, kun je alweer bezig met vooruit zetten. Zal professor Barabas misschien nog ten tonele verschijnen? Of Willie Wortel? Worden computergames werkelijkheid? Wonen we op Jupiter? Is er een zwart gat in de markt? Of zijn alle inwoners op aarde verdreven door bonte knaagkevers en vleermuizen?

Maar misschien zijn er ook wereldverbeteraars die met de Tiidmachine juist teruggaan in de tijd om gemaakte fouten te herstellen. Brengen we slaven terug naar hun thuisland. En zingen we plots een volkslied zonder ‘van Duitsen bloed’ en ‘koning van Hispanje’.. En kunnen we weer normaal Sinterklaas vieren.

Ach ja, eerst maar eens gewoon Heamiel vieren. Dat vraagt zo ook al de nodige tijd. Hopelijk komen er in de tussentijd niet nog meer bonte klaagkevers die de spits af willen bijten.

Tot hooi.