Miljoen meer nodig voor WMO-zorg Súdwest-Fryslân

Er is een tekort van een miljoen euro voor de WMO-begeleiding in Súdwest-Fryslân dit jaar, zo meldt het college van Burgemeester en Wethouders.

Via de WMO wordt bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, rollators en andere maatschappelijke hulpmiddelen betaald.

Het tekort heeft een aantal oorzaken. Zo zijn er dit jaar meer cliënten, stijgt de prijs van de zorg en wordt er in sommige gevallen meer uren per cliënt uitgetrokken.

Súdwest-Fryslân gaat het tekort betalen met een meevaller. De gemeente kreeg van het Rijk namelijk meer geld voor het betalen van uitkeringen en het begeleiden naar werk dan aanvankelijk begroot.

Om zulke tekorten in de toekomst te voorkomen wil Súdwest in de toekomst strenger controleren of alle zorg die aangevraagd is ook echt nodig is.