Dansen en gezelligheid centraal bij volksdansgroep Kassandra

BOLSWARD ,,We gaan nu naar links. Het buitenbeen begint. En twee naar voren.. twee naar achteren. Ketting. Dames naar binnen, heren naar buiten.” De aanwijzingen van Elly van der Meer klinken door het zaaltje in het complex Nieuw Elim aan de Nanne Reijnstraat. Haar toehoorders: volksdansgroep Kassandra.

Sinds begin oktober wordt er weer iedere dinsdagochtend gedanst, gedraaid, gezwierd en gezwaaid. Een groep van veertien, met alle respect, dames op leeftijd komt hier elke week samen. Heren zijn er niet. ,,Maar dat zie je bij de meeste dansgroepen”, legt Van der Meer later uit. ,,Er is maar een enkele groep waar ook mannen dansen.” Toch gebruikt ze het in haar aanwijzingen. Want, voor de beter ingevoerde volksdanser, de heer leidt immers.

En uiteraard zijn ze welkom. Dat geldt sowieso voor nieuwe leden. De teller bij Kassandra blijft voor dit jaar steken op veertien. ,,Vroeger waren dat er meer. Ik denk wel dertig”, zegt Hinke Brandsma. Zij kan het weten: ze is met haar zeventig jaar weliswaar de jongste van de groep, maar is al wel sinds de oprichting lid. ,,37 jaar geleden”, antwoordt ze desgevraagd.

In de omgeving werden al meerdere soortgelijke groepen opgeheven vanwege een tekort aan leden. Zo kwam een aantal jaar geleden een viertal dames uit Wommels over, omdat de vereniging daar geen bestaansrecht meer had. In Bolsward leeft die vrees ook. ,,De aanwas van onderop blijft lastig”, weet Van der Meer. ,,Maar dat zie je overal.”

Voorzitter Maria Verzijlberg stipt het belang van voortbestaan aan: ,,Het is heel belangrijk voor de sociale contacten.” Van der Meer vult aan: ,,En ook voor het geheugen. Je moet bewegen en denken, dat remt het ouderdomschap. Je moet continu scherp zijn.”

Bij Kassandra wordt gedanst in twee blokken van twaalf lessen: de eerste helft voor de Kerst, de andere in het nieuwe jaar. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend twee keer meedraaien. ,,Het blijft leuk. Je wordt gedragen door de muziek”, is de overtuiging van Van der Meer. Tussendoor -de les begint om 10.00 uur- is er tijd voor koffie en geklets. Dan volgt misschien wel de meest typerende opmerking uit de mond van Geartsje Reitsma, die uit Wommels overkwam. ,,Het is gewoon heel gezellig.”

Yme Gietema.