Zo wil Súdwest-Fryslân 10,5 miljoen euro bezuinigen

REGIO Súdwest-Fryslân moet in 2023 zo’n 10,5 miljoen euro bezuinigd hebben. De donderdag gepresenteerde programmabegroting leert dat het college vooral in de zorg, het eigen ambtenarenapparaat en kleine sportvoorzieningen wil snoeien. Ook de geldkraam voor zwembad Vitaloo gaat dicht. Wel is er geld voor een nieuw kunstgrasveld in Bolsward.

De begroting van 285 miljoen euro bezuinigt op allerlei posten, maar trekt ook de portemonnee voor investeringen. ,,De samenleving gaat gelukkig niet op slot”, verzucht wethouder Maarten Offinga van financiën. De eigen ambtenaren krijgen echter wel een bezuiniging voor de kiezen, deze loopt op tot 1,5 miljoen euro in 2023. Er wordt minder uitgegeven aan vaste krachten en aan de externe inhuur van personeel. Waar precies in de organisatie de klappen vallen weet Offinga nog niet: ,,Alle opties staan open. De ambtelijke top zal zich daarmee bezighouden.”

Het sociaal domein, waar alles van jeugdzorg, huishoudelijke hulp tot arbeidsparticipatie en schulddienstverlening onder valt, moet kosten besparen die oplopen van 200.000 euro in 2020 tot 3,2 miljoen euro in 2023.

,,Het moet efficiënter”, zegt Offinga. Bang dat inwoners in de gemeente daarmee niet de zorg krijgen die ze verdienen is de wethouder niet: ,,Een besparing van 3 miljoen euro op een budget van 148 miljoen euro is maar 2 procent. Nu brengen we soms steunkousen en komen we een uur later weer terug met wat anders.”

De gemeente wil zorg daarom slimmer inkopen. Bovendien moeten de sociale wijkteams minder snel doorverwijzen naar specialistische zorg. Ook wil de gemeente de huishoudelijke hulp versoberen.

Ook minder gebruikte sportvoorzieningen krijgen de bijl. De bezuinigingsdrift raakt de gymlokalen van Arum, Witmarsum en Hindeloopen. Deze worden door de gemeente afgestoten. Dit betekent in de praktijk vaak dat het gebouw gesloopt wordt, tenzij een andere partij het over wil nemen. Hetzelfde lot wacht het voetbalveld van SV Hielpen.

,,Op een gegeven moment moeten we ook durven zeggen: het is genoeg”, vindt Offinga. De gemeente vindt de sportvoorzieningen te duur en er maken te weinig mensen gebruik van. In datzelfde licht ziet Offinga ook het zwembad in Bolsward, waarvan al langer bekend is dat de gemeente de subsidie per 2021 stopzet.

De gemeente gaat komend jaar echter ook 12 miljoen euro investeren. Zo gaat er twee miljoen euro naar de kademuren in Sneek en Gaastmeer, die in zeer slechte staat verkeren. Die investeringen kunnen uit omdat de gemeente 17,5 miljoen euro aan precariobelasting, een vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van openbare grond, kan bijschrijven.

Grotere sportvoorzieningen worden wel opgeknapt. Voetballers in Bolsward krijgen mogelijk een nieuw kunstgrasveld en die van het Sneker LSC nieuwe kleedkamers. Daarnaast komt er een potje van 750.000 euro voor veilige fietspaden en een potje van 1,2 miljoen euro voor maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen. De gemeentelijke belastingen blijven grofweg hetzelfde.

Geldkraam zwembad dicht

Afgaande op de zogenaamde ‘Ombuigvoorstellen’ van de gemeente wordt de geldkraam voor zwembad Vitaloo dichtgedraaid. Voor volgend jaar is geen jaarlijkse bijdrage in de exploitatie en voor het onderhoud opgenomen. ‘Vooralsnog koersen we aan op het stopzetten van de subsidie vanaf 2021. Dit betekent een structureel lagere last in onze begroting van 273.000 euro’, valt in de voorstellen te lezen. Daarmee is echter nog niets beslist over het al dan niet voortbestaan van het zwembad. De gemeente is nog in gesprek met exploitant Optisport die, gesteund door Stichting Ons Zwembad, een plan indiende. Verkopen, aanbesteden en sluiten zijn daarom nog altijd de drie opties die op tafel liggen. Voor Optisport is overname een optie, maar dan dient het gebouw in goede staat overgedragen te worden. Het achterstallig onderhoud wordt geschat op acht ton.

Nieuw kunstgrasveld SC Bolsward

In de Investeringsagenda voor 2020 is 370.000 euro opgenomen voor vervanging van het kunstgrasveld waar SC Bolsward gebruik van maakt. Dat veld is na tien jaar ‘op’.

Arno Wip, voorzitter van de voetbalvereniging, houdt er gemengde gevoelens aan over. ,,Natuurlijk ben ik blij dat er een nieuw kunstgrasveld komt, dan heb ik eindelijk iets positiefs te melden naar de leden, maar er zit een bepaalde bitterheid in de nasmaak.” Volgens Wip wordt net gedaan of de club het nieuwe veld krijgt, ondanks de vele bezuinigingen die nodig zijn. ,,Dat slaat nergens op. Het is een regulier verhaal.” Als het veld wordt afgekeurd, mogen er geen wedstrijden meer op gespeeld worden. Vanuit de gemeente wordt dan gekeken naar ‘uitwijkmogelijkheden in de omgeving’. ,,Een totaal onzinnig idee”, noemt Wip de suggestie om wedstrijden bij, bijvoorbeeld, Nijland af te werken. Ook over deze investering heeft de gemeenteraad het laatste woord.

Op 14 november neemt de gemeenteraad een besluit over de voorgestelde begroting.

Dit artikel is afkomstig van focus-sudwest-fryslan.nl.