Súdwest-Fryslân werkt samen met studenten NHLStenden en partners

STAVOREN - Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners in Stavoren en omstreken gezond en gelukkig oud kunnen worden? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen professionals en de ‘mienskip’? En hoe zorgen we dat mantelzorgers en vrijwilligers niet overbelast raken? De gemeente Súdwest-Fryslân gaat samen met studenten van de NHL Stenden en partners GGD Fryslân en het Sociaal Collectief met dit soort vragen aan de slag. Afgelopen week ging wethouder Gea Wielinga in gesprek met de studenten over deze vraagstukken in de startbijeenkomst van het Atelier Sociaal Domein SWF.

Afgelopen jaar heeft het gemeentelijke gebiedsteam in de regio Stavoren met inwoners en maatschappelijke partners gesproken over hoe ze kunnen samenwerken aan een gezonde omgeving waar mensen zich prettig voelen. In het meest zuidwestelijke deel van de gemeente is het de verwachting dat door vergrijzing de samenstelling van de bevolking sterk verandert. Uit deze gesprekken zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die spelen in de samenleving, zoals elkaar ontmoeten, elkaar ondersteunen en bewegen.

De studenten gaan met een aantal thema’s uit deze gesprekken aan de slag. De focus ligt op een preventieve aanpak en het versterken van de samenleving. ,,Voor ons is dit een mooie kans de nieuwe kennis en vaak frisse ideeën van studenten te combineren met de kennis ervaring van onze partners”, zegt wethouder Gea Wielinga. ,,De studenten krijgen zo een uitdagende leerpraktijk en wij kunnen een bredere blik op zaken ontwikkelen.”

De studenten gaan niet alleen in Stavoren aan de gang, inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen ze de komende jaren in alle wijken en dorpen van de gemeente tegenkomen. De samenwerking in deze vorm, het Atelier Sociaal Domein, is voor de komende vier jaar.