Voorleesproject Bolsward zoekt versterking

BOLSWARD - Het voorleesproject in Bolsward van Humanitas Zuidwest Friesland zoekt dringend versterking.

Enerzijds weten steeds meer gezinnen de weg naar het voorleesproject te vinden, anderzijds is een aantal vrijwilligers gestopt met het voorlezen vanwege persoonlijke redenen.

Hierdoor is er een tekort ontstaan en zijn er diverse gezinnen die met smart zitten te wachten op een voorleesvrijwilliger. Naast de zoektocht naar voorlezers is er ook een vacature voor een nieuwe coördinator.

Het project is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 2-10 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling. Eens per week komt een vrijwillige voorlezer een uurtje bij een gezin aan huis.

In samenwerking met de bibliotheek, scholen en andere instanties wil Humanitas haar steentje bijdragen om kinderen het plezier in (voor) lezen te leren ervaren. Zowel de voorlezers en gezinnen zijn erg positief over het voorleesproject en beleven veel plezier aan de voorleesuurtjes. Het project loopt nu twee jaar.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via voorleesbolsward@humanitas-zwf.nl of kijken op de website van Humanitas Zuidwest Friesland.