Westergoo’s eerste verslaat het tweede

BOLSWARD Het eerste en tweede viertal van schaakclub Westergoo zijn bij elkaar in dezelfde klasse ingedeeld. Om later in het seizoen tactische scores te voorkomen troffen de beide teams elkaar in de eerste ronde. Het eerste won met 3-1, maar voor het tweede had er wel wat meer in gezeten. Leeverink en Hageman remiseerden aan het eerste bord en aan twee deden De Jong en Bergsma dat ook. Niets op aan te merken.

Op drie versloeg Dijkstra Stornebrink. Daar kleefde wel een smetje aan. Stornebrink gaf op zet 28 pardoes een toren weg terwijl hij minstens een remisestelling in handen had. Op vier deed zich iets identieks voor. Boomsma liet een vol paard in staan tegen Dölle terwijl hij voordien eigenlijk het beste van het spel had.

Voor de interne competitie werden vier partijen gespeeld. Stapersma en Smit remiseerden net als Sikma en Van der Pal. Jappie de Leeuw is in the winning mood. Ditmaal moest Johan Verheggen dat ervaren. Cees Banning versloeg Tjesse Bottema maar had daar opvallend veel moeite mee. Het ontlokte Cees de voorspelling dat zijn Arumer tegenstander dit jaar stellig nog flink wat punten gaat scoren als hij het dinsdag vertoonde spelpeil weet te continueren. Bottema is en leerling van Jan Nota die het schaakspel - althans voorlopig- de rug toekeerde.

De schaaklessen op de St Maartenschool - verzorgd door enkele leden van Westergoo- hebben weer een aanvang genomen. Op de achtergrond speelt daar vanzelfsprekend de gedachte ( hoop) mee dat op termijn de club daar profijt van zal ondervinden. Vooralsnog staat evenwel het schaakplezier van de leerlingen voorop.