COLUMN | Betrouwbare bron

Bolsward is onthoofd. Voorheen zag je drie torens (Stadhuis, Martinikerk en de St. Franciscusbasiliek) als je de stad naderde. Nu zie je er nog maar twee. Die van het voormalige stadhuis is verdwenen. Gekraakt door de bonte knaagkever.

Die zal eerst uit het eeuwenoude hout verdreven moeten worden. Dan komt de toren weer terug. Het is waarschijnlijk wel een extra kostenpost op de toch al duurder uitvallende restauratie (er is ruim 12 miljoen voor uitgetrokken) van het stadhuis. En dat is qua extra kosten nog niet alles, zo vernam ik uit betrouwbare bron. Ik hier niet verklappen wie die bron is, maar hij was kind aan huis toen het stadhuis nog gewoon het stadhuis was. Hij vertelde mij dat door de leegstand van de afgelopen jaren, de kachel ging in die periode alleen aan als er getrouwd werd, de fraaie schilderijen in het gebouw vanwege de wisselende temperaturen flink zijn aangetast. Met de restauratie van één van de doeken is al begonnen en de kosten daarvan zijn geraamd op 43.000 euro.

En, zo verklapte mijn bron, dat is niet het laatste doek dat opgeknapt moet worden. Dat gaat eveneens in de papieren lopen. Van die bonte knaagkever wist men trouwens ook al dat die er was, vertelde een oud-wethouder van Bolsward die als laatste het licht in het stadhuis uitdeed. Die kever is er volgens hem altijd geweest en bestreden. Dat is bij de gemeentelijk fusie netjes in overdrachtspapieren vermeld. Daar hebben ze in Sneek waarschijnlijk overheen gelezen.

Max van den Broek.