Nieuw lespakket over Gysbert Japicx

BOLSWARD Uit handen van de hoofdrolspelers zelf werd maandagochtend op obs De Blinker het nieuwe lespakket over het leven van Gysbert Japicx en de Friese taal overhandigd. Dit als hulpmiddel voor de leerlingen om een Fries gedicht te maken.

Vlogs vormen een belangrijk onderdeel van de lesmethode. Die filmpjes worden opgenomen door het duo Jakoba en Bertje, die worden bijgestaan door juf Gijsje. Dat trio, samen met regisseur en bedenker Tjerk Kooistra, deed maandag een rondje langs de Bolswarder basisscholen.

Het pakket bestaat uit ‘hapklare brokken’, ook voor leerlingen (groepen zeven en acht) en docenten die het Fries zelf soms niet machtig zijn. In de eerste les staat het leven van Gysbert Japicx centraal, in les twee maken de kinderen een taalstamboom. Welke talen worden er binnen de familie gesproken? Het derde deel richt zich op Friese muziek. Friese nummers worden beluisterd en vertaald naar het Nederlands.

Les vier is misschien wel de belangrijkste. Dan wordt er een gedicht gemaakt. Dat kan in het Nederlands, om het daarna over te zetten naar het Frysk. Per school dingt de beste inzending mee naar de Lytse Gysbert Japicxpriis, de jeugdvariant van de bekende literaire Friese prijs.

De inzendingen moeten voor de herfstvakantie binnen zijn, waarna een officiële jury en adviescommissie het beste gedicht per school kiest. Naast de vier scholen in Bolsward, doen nog zes andere scholen uit de provincie mee. Uit die tien inzendingen wordt de winnaar gekozen. Op 16 november is de uitreiking in de Martinikerk in Bolsward.

Eerder was er al een ander lesprogramma, waarin ook het Fries centraal gesteld werd. Dat ging met een leskist, boeken en opdrachtbladen. Nu met acteurs en vlogs. ,,Dat sprekt de bern fêst mear oan”, is de verwachting van Rieneke Speerstra, projectleidster namens de Gysbert Japicx Holckema Stichting. ,,It is mear fan dizze tiid.”

Het programma wordt op de Bolswarder basisscholen gedraaid als pilot. Als dat slaagt, zou het kunnen worden aangeboden op andere scholen. ,,It doel is om it breder te lûken. Provinsjaal.”

Meer informatie over het lespakket en de Lytse Gysbert Japicxpriis op www.gysbert.frl.