Na elf jaar praten komen er ouderen in pand Woudsend Verzekeringen

Ouderen in Woudsend die zorg nodig hebben, kunnen straks in hun dorp blijven wonen. Na elf jaar praten wordt het voormalige pand van Woudsend Verzekeringen omgebouwd tot ouderenappartementen.

In 2008 praatte Dorpsbelangen Woudsend al over de mogelijkheden in hun dorp voor ouderenhuisvesting gecombineerd met zorg. Met als doel dat inwoners van Woudsend ook als ze ouder worden binnen de dorpsgrenzen kunnen blijven wonen.

Toen in 2012 verzekeraar ASR - het vroegere Woudsend Verzekeringen- verhuisde, kwam het grote kantorencomplex aan de Iewâl midden in het dorp in beeld als ideale locatie. Woningcorporatie Elkien kocht de gebouwen met het idee om er levensloopbestendige ouderenappartementen met een zorgcomponent in te maken. Samen met gemeente Súdwest-Fryslân en Dorpsbelangen is er uitgebreid geknobbeld over de plannen.

Hoe dan ook 20 ouderenappartementen in pand

Uiteindelijk besloot Elkien het project niet zelf te ontwikkelen, maar het pand bij inschrijving te verkopen. Potentiële kopers moesten instemmen met een aantal uitgangspunten. De koop kon alleen doorgaan als de belofte aan het dorp kon worden ingelost. Er moesten hoe dan ook 20 ouderenappartementen in worden gemaakt, gecombineerd met zorg, koop en huur (deels onder sociale huurgrens).

Lees ook: Nieuw leven in het holle hart van Woudsend

Afgelopen vrijdag is een koopcontract ondertekend met Sijperda Beheer Sneek. Die gaat op korte termijn starten met de verbouw van het complex.

Dorpsbelangen heeft maandagochtend een brief huis aan huis bezorgd in Woudsend om de bewoners van het heugelijke nieuws op de hoogte te stellen. ,,Wat we zo lang wilden, gaat nu eindelijk gebeuren. Een belangrijke mijlpaal”, meldt het bestuur in het schrijven.