‘Walk of Peace’ en vredesconcert in Bolsward

BOLSWARD Stadsfanfare Bolsward en Con Amore Musica geven op 21 september om 20.00 uur een muzikaal Vredesconcert in de Gasthuiskerk.

Hiermee geven zij ter plaatse een start voor de landelijke vredesweek. De vredesweek is in 1967 door de Verenigde Naties in het leven geroepen en manifesteert zich sindsdien in diverse vormen in de internationale gemeenschap. Dit was voor twee muziekgezelschappen in Bolsward reden om aandacht te vragen voor dit fenomeen door middel van een gezamenlijk concert.

Muziek wordt ingezet om de mensen verbinden en enthousiasmeren, zowel voor de uitvoerenden als toehoorders. In samenwerking met de raad van kerken is er vooraf aan het concert een stadswandeling georganiseerd die eindigt in de Gasthuiskerk.

Deze ‘Walk of Peace’ is niet geheel toevallig op de Internationale Dag van de Vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Op verschillende plekken in Nederland wordt op deze dag een vredeswandeling of gelopen, dit jaar voor de tweede keer ook door de Bolswarder binnenstad. Het concert geldt als muzikale afsluiter.

Ter gelegenheid van dit concert is er speciaal werk gecomponeerd door Thom Zigterman voor koor -onder leiding van Gerben van der Veen- en fanfare orkest van dirigent Arjen Steur. Deze compositie gaat deze avond in première. Dit werk heeft de naam ‘Over Grenzen’ gekregen. Daarnaast worden er gezamenlijk werken uit de bundel ‘De Peacemakers’ van Carl Jenkins uitgevoerd. Ook treden beide verenigingen solistisch op.

Een gastoptreden wordt verzorgd door Trio Al Firka Dahhabia uit IJlst. Zij bespelen Arabische luit, viool, gitaar en zingen hierbij.

Opgave: annetkuijpers@live.nl of Ineke Robijn, tel. 0515 –573862