Dronken op de bodycam: al zes kinderen in Zuidwesthoek geconfronteerd met gedrag

Tot dusver hebben zes kinderen zichzelf in het bijzijn van hun ouders dronken op politiebeelden teruggezien. Dat is sinds de invoering van de ‘confrontatie’ gemiddeld een per week.

,,Eltse minderjierige is der ien tefolle’’, zegt Laura de Boer, operationeel expert jeugd, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het Team Sneek over het aantal. ,,Mar it is best in soad.’’

Half juli startte het politiekorps, waaronder behalve Sneek de regio’s Joure, Lemmer, Bolsward en Koudum vallen, met de zogeheten confrontatie om alcoholmisbruik onder minderjarigen terug te dringen. Het Team Sneek is daarmee het eerste in Noord-Nederland met deze methode, die is afgekeken van Amersfoort.

Lees ook: Politie zet bodycam in als wapen tegen alcoholmisbruik jeugd (LC+)

De met bodycam uitgeruste agenten gingen af op meldingen die ze via de meldkamer of de horeca kregen of omdat ze zelf iemand in dronken toestand waarnamen. Ze hadden zowel jongens als meisjes voor de lens. Allen waren tussen vijftien en zeventien jaar oud.

In gesprek met ouders

Een ervan verkeerde in dermate staat van dronkenschap dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. Van de andere vijf zijn de ouders in de nachtelijke uren gewaarschuwd. Die haalden hun kind op of het werd door de politie thuisgebracht.

Alle zes kregen vervolgens samen met hun ouders een gesprek met agenten. De kinderen zagen in het bijzijn van hun vader en moeder beelden van zichzelf in zatte toestand terug. ,,De bern skammen harren hiel bot’’, zegt De Boer.

Lees ook de reportage die verslaggever Wietske Koen maakte tijdens de horecanacht in de Zuidwesthoek: Zaterdag dronken op het dorpsfeest, dinsdag met de politie thuis op de bank

Gevaren van dronkenschap

De politie wijst de jeugd op de gevaren die op de loer liggen bij dronkenschap. Zo kan iemand gemakkelijk slachtoffer worden van diefstal of misbruik of zichzelf later terugzien op internet. De politie wist de beelden na de confrontatie.

Van de zes gefilmden kozen vijf tieners voor een HALT-traject. Eentje betaalde een boete voor openbaar dronkenschap.

De politie gaat door met de aanpak. ,,Wy wolle minderjierrigen bewust meitsje fan harren kwetsberens at se dronken binne en besykje te foarkommen dat se it wurde’’, aldus De Boer.