Súdwest-Fryslân herroept besluit over opslagboxen

De gemeente Súdwest-Fryslân corrigeert een misser met een verleende vergunning voor de bouw van opslagboxen in Woudsend. Volgens de bezwaarschriftencommissie was er niets aan de hand.

De bouw van een garagecomplex met twaalf opslagboxen aan de Wellewei in Woudsend is nog lang niet zeker. Jachtinterieurbouwer Bootwerk wil op een lap grond achter het bedrijf opslagruimte gaan verhuren aan bedrijven of particulieren. Dat plan stuitte op kritiek van de buurt en ondernemers in het dorp. De gemeente Súdwest-Fryslân kreeg elf bezwaarschriften voor de kiezen.

Kort voor de zomervakantie boog de bezwaarschriftencommissie zich over de plannen en klachten. Tijdens die sessie, de bezwaarmakers waren erbij, gaf de gemeente zelf aan dat de in april verleende omgevingsvergunning inhoudelijk rammelde. Toch was de commissie van mening dat het gebruik van zo’n complex past binnen het bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders fluiten zichzelf terug, want die conclusie van de commissie was juridisch onjuist, schrijft het college nu. Zo had het bedrijf er moeten staan op het moment dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd werd. En dat is niet zo. Daarnaast past boxenverhuur niet binnen de dienstverlenende bedrijfsbestemming.

Nu er afgeweken is van het advies van de bezwaarschriftencommissie, moet het college zelf besluiten nemen over de kritische brieven van de tegenstanders. Wel kan er een nieuwe omgevingsvergunning verleend worden voor ‘strijdig planologisch gebruik’.