Schakers Westergoo beginnen aan hun nieuwe seizoen

BOLSWARD - De leden van schaakclub Westergoo hebben een start gemaakt met het winterseizoen. Traditiegetrouw begonnen ze op de eerste dinsdag van september met een ledenvergadering, maar afgelopen dinsdag kwamen de borden en de stukken weer ter tafel. Zes borden welgeteld en dat waren er in het verleden wel eens meer. Ja, ook in Bolsward gaat het georganiseerde schaakleven door een dalletje.

Echt verrassend waren de uitslagen dinsdag niet. Wedstrijdleider Boomsma had de computer namelijk zo ingesteld dat hoog tegen laag uit kwam. Tjesse Bottema was de eerste die dat ondervond. Hij moest tegen good old Siebe de Jong het onderspit delven. Jappie de Leeuw was de tweede die met een nederlaag werd geconfronteerd. Hij had reeds op zet 22 geen verweer meer tegen de mataanval van HarmJan Dijkstra.

Jan Altena moest het opnemen tegen Teake Bergsma. Hij streed dapper doch tevergeefs. De winst ging naar de Burgumer. Tine Stapersma had het vanaf het begin moeilijk tegen Eeltje Boomsma en voor zij goed en wel in haar spel kon komen was de materiële achterstand al te groot.

Iets spannender was het tussen Verheggen en Banning: Kimswerd tegen Witmarsum, zeg maar. Kimswerd won nadat hij slim profiteerde van een aanval door het midden. Murk Viersma lijkt zich dit jaar serieus met het clubkampioenschap te gaan bemoeien. Hij startte de competitie met een zege op Hessel van der Pal.

Vol goede moed zijn de schakers weer los. Nieuwe leden zijn op dinsdag van harte welkom. Op woensdag en vrijdag verzorgen de leden van Westergoo schaakles op de St. Maartenschool.

Tijdens de zomermaanden hebben de Westergooers gesnelschaakt in het dorpshuis van Hartwerd met vleesprijzen als inzet. De dikste rollade was voor Murk Viersma. Hij bleef een straatlengte voor op Cees Banning. De wedstrijdleiding berustte bij Piet Sikma.